De doelstelling van de dorpsraad van America
is de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap
te bevorderen en te verbeteren.

De Dorpsraad behartigt de belangen van het dorp met als doel:

– Het in stand houden en daar waar nodig bevorderen van het welzijn van de bevolking in breedste zin van het woord.
– Het stimuleren van activiteiten die het woon- en leefklimaat optimaliseren, voor zover dit niet door anderen wordt gedaan.
– Als intermediair op te treden tussen de gemeente, het gemeentebestuur en de dorpsbewoners.

Dorpsraad America