Dorpscoöperatie America
Logo America dat Stiet_Dorpscooperatie America
Motto: America dat stiët, ma neet zonder oow !!

Goede voorzieningen, gezamenlijke activiteiten en mogelijkheden om te ontmoeten zijn belangrijk. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de Dorps-Dagvoorziening en het project Vervoer in America (VIA) dat van start is gegaan. Maar daarnaast organiseren we ook de Computerclub en de AED-cursussen voor Americanen. Deze activiteiten draaien op volledig op vrijwilligers.

Om o.a. deze activiteiten bestuurlijk onder te brengen (financiën, administratie, verzekeringen etc.) is de Dorpscoöperatie America (DCA) opgericht. Wellicht kunnen in de toekomst meer activiteiten hierin ondergebracht worden. Zoals de naam al zegt, is een coöperatie een samenwerking voor en door leden. Uiteindelijk willen we dat zoveel mogelijk inwoners van America lid worden, als deelnemer aan activiteiten, als vrijwilliger, of als ondersteunend lid. Via Het Peelklokje houden we u op de hoogte over de opzet en de plannen van de DCA.

Het eerste bestuur van de coöperatie wordt gevormd door Gerd Hendrix, Angela Janssen, Ger van Ginkel en Jac Thijssen. Heel fijn dat zich al enkele mensen gemeld hebben die actief mee willen gaan doen.

Voor informatie kunt u zich richten tot de voorzitter van Dorpscoöperatie America,
Jac Thijssen, tel. 077-4642134 of per  e-mail