Dorpscooperatie_AmericaActiviteitenoverzicht

De begroting van de Dorpscoöperatie America is gebaseerd op de volgende activiteiten:

2015
– Oprichting DCA Oprichtingskosten in 2015
– PR en Ledenwerving Eenmalige kosten in 2015+2016
– In werking gaan van Vervoer In America
Eenmalige kosten bij VIA (o.a. aanschaf materialen/voorzieningen, VOG-verklaringen etc. Deze kosten vallen voornamelijk in 2015)
– Continuering van de Dorps Dagvoorziening, overgang van Synthese naar DCA
– Fondswerving m.b.t. diverse vrijwilligersactiviteiten en m.b.t. oprichting DCA

2016
– Continuering VIA
– Continuering DDV
– Onderbrengen van meerdere vrijwilligersvoorzieningen
– Fondswerving m.b.t. diverse vrijwilligersactiviteiten