Bestuur

Het bestuur van Stichting Gezondheidscentrum America “In de kern gezond”
wordt gevormd door:

  • Voorzitter – Ben van Essen
  • Secretaris – Toos Tielen
  • Penningmeester – Thijs van Kempen
  • Bestuurslid vanuit participanten – Jan van Dongen
  • Bestuurslid vanuit cliënten – Jan Driessen

Onderstaand stellen de bestuursleden zich aan u voor:

Ben van Essen

Mijn naam is Ben van Essen.

Ik ben 61 jaar, gehuwd en woon in Sevenum. Ik heb sociologie gestudeerd omdat ik geïnteresseerd ben in hoe mensen samen leven en werken. Die interesse komt tot uiting in mijn werk als Strateeg bij de provincie Limburg. De afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt aan de vraag: hoe kunnen we de demografische veranderingen het beste begeleiden? Dan gaat het onder andere om ontgroening, vergrijzing en bevolkingskrimp. Zaken die ook in America spelen. Buiten mijn werk bij de provincie  ben ik altijd bestuurlijk actief geweest, onder andere als gemeenteraadslid, wethouder en allerlei besturen in de regio of landelijk. Zo ben ik momenteel voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Limburg en van Welzijnsstichting Synthese. Beide organisaties zijn sterk gericht op de leefbaarheid in dorpen als America. In de overige vrije tijd ben ik onder andere ezelhoeder en trombonist.

In mijn kennismakingsgesprek met de Initiatiefgroep GCA eind 2010 werd mij snel duidelijk dat de plannen voor een gezondheidscentrum goed doordacht waren. Wat me het meeste aansprak was de ambitie om een sterke samenwerking te ontwikkelen tussen participanten, cliënten en bestuur. Gezien ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de veranderende levensstijl op het platteland, ben ik er van overtuigd dat een bundeling van krachten de beste basis is om de leefbaarheid in een dorp als America sterk te houden. Bouwen aan een GCA van en voor de gemeenschap, past daar perfect in. Ik ben zeer gemotiveerd om daar mijn bijdrage aan te leveren.

Toos Tielen-Vervoort

Mijn naam is Toos Tielen-Vervoort.

Ik ben 53 jaar, gehuwd en moeder van 3 kinderen. Geboren en getogen in America. Ben werkzaam
als Intern Specialist Verzekeren bij de Rabobank.
Toen ze mij vroegen om bestuurslid te worden moest ik niet nadenken of ik het wel wilde doen
maar of ik het kon combineren met mijn dagelijkse bezigheden. Omdat ik ook lid ben van de Dorpsraad in America hoor je wat er zoal in het dorp leeft. Deze informatie is een waardevolle aanvulling voor het mede oprichten van het Gezondheidscentrum. Als je zorg en de maatschappelijke dienstverlening in het eigen dorp kunt houden is dat alleen maar goed voor een optimale leefbaarheid. Want wie wil er nu niet zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen in zijn/haar eigen dorp. Als bestuurslid van Het Gezondheidscentrum kan ik daar een steentje aan bijdragen. Mijn functie in het bestuur is die van secretaris.

Thijs van Kempen

Mijn naam is Thijs van Kempen.

Ik ben gehuwd met Renate, vader van een mooie dochter Noa en woonachtig in Venray. Ik ben als zorgondernemer en praktijkmanager nauw betrokken bij huisartsenpraktijk America. Het mogelijk maken van continuïteit van huisartsenzorg in met name plattelandsgemeenschappen is iets waar ik met mijn bedrijf dagelijks mee bezig ben.  Het initiatief van een gezondheidscentrum in America sluit hier perfect bij aan.

Vanuit mijn rol als penningmeester hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw en ontwikkeling van het gezondheidscentrum. Hierbij staat transparantie hoog in het vaandel.

Jan van Dongen

Mijn naam is Jan van Dongen.

In 1981 ben begonnen met mijn werk als apotheekhoudend huisarts in America. Ik ben vrij gevestigd begonnen, zonder overname van patiënten. In de afgelopen jaren heb ik een mooie praktijk opgebouwd en het moment, dat ik het overdraag, komt dichterbij. Om deze overgang succesvol te laten verlopen bouwen we het gezondheidscentrum met ander disciplines in de eerste lijn, in overleg met de inwoners van het dorp America. Ik wil hiermee een bijdrage leveren aan de continuïteit van de zorg, wonen en welzijn.

Jan Driessen

Mijn naam is Jan Driessen.

Toen Jan van Dongen mij belde in het voorjaar van 2010 met de vraag om in een voorbereidingscommissie zitting te nemen om de haalbaarheid van een gezondheidscentrum in America te onderzoeken/realiseren heb ik meteen ja gezegd.
Ik voel me erg betrokken en wil me graag inzetten om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren.
Mijn aandachtsgebied binnen het bestuur is het behartigen van de belangen van de cliënten van het toekomstige centrum.

Contactgegevens

Het bestuur van Gezondheidscentrum America is te bereiken middels de volgende contactgegevens:
Postadres sectretariaat:
Secretariaat Stichting Gezondheidscentrum America
Schiksedijk 17
5966 PC AMERICA

Telefoonnummer
077-4641943

Emailcontact
info@gezondheidscentrum-america.nl