Missie / Visie

Missie
Het Gezondheidscentrum America is de aanbieder van zowel geïntegreerde en laagdrempelige eerstelijns zorg als maatschappelijke dienstverlening in America en omgeving. In nauwe onderlinge samenwerking wordt de zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt, waardoor er kwalitatief hoogwaardige, professionele en doelmatige zorg wordt geboden dicht bij huis. Deze combinatie van zorg en welzijn in één gebouw in America draagt bij aan een optimaal leefklimaat voor jong en oud.

Visie
Over vijf jaar is Gezondheidscentrum America het eerste aanspreekpunt voor zorg en maatschappelijke dienstverlening in America en omgeving. Het centrum biedt een inspirerende werkomgeving waarin men streeft naar een verregaande samenwerking tussen de participanten van zorg en welzijn.

De cliënt staat centraal en het zorgaanbod wordt daarop afgestemd waarbij de cliënt een actieve rol speelt binnen zijn zorgvraag. Eigen verantwoordelijkheid is hierbij het uitgangspunt. Dit resulteert in een leefomgeving waar mensen met plezier oud kunnen worden.