HET PEELKLOKJE is een gratis maandblad dat huis aan huis verspreid wordt in America met een oplage van 855. Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of teruglikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren. Hieronder vindt u de Peelklokjes die u kunt downloaden. Reclame’s, plaatjes en opmaak zijn in de oudere versies verwijderd. Veel leesplezier gewenst, namens de redactie.