Eindrapport-De-Kracht-van-AmericaGestimuleerd door huisarts Jan van Dongen begon in 2010 het proces om een Gezondheidscentrum America (het LaefHoês) te gaan realiseren. Vanaf het begin was de bedoeling om de gemeenschap America nauw bij dat proces te betrekken. Daarvoor werd medio 2012 een projectplan Pionieren met Patiëntenparticipatie opgesteld i.s.m. Dorpsraad America. Enquête’s werden uitgezet en er werden verschillende Buurtcafé’s georganiseerd. Om zoveel mogelijk wensen en idee uit de Americaanse gemeenschap te verzamelen werd er eind 2013 een 20-tal blanco dorpsdagboeken in America verspreid aan verschillende leeftijdsgroepen: jongeren (13 tot 24 jaar), gezinnen (25 tot 55 jaar) en senioren (56 en ouder). Tevens hebben we dorpsdagboeken uitgedeeld bij de oudste basisschooljeugd en enkele welzijnsinitiatieven (De Dagopvang, Eetpunt America). De dagboeken werden ingevuld en vervolgens doorgegeven aan een inwoner van America uit dezelfde leeftijdscategorie.

Met behulp van het dorpsdagboek wilden we bewerkstelligen dat mensen gaan nadenken over de vraag: “Wat maakt het prettig wonen in America?” Ontvangers van het dorpsdagboek konden visie, wensen en ideeën over de toekomst van America schetsen op allerlei gebieden en dit kon iedereen op geheel eigen wijze invullen. Uiteindelijk hebben we van in totaal 217 personen visies ontvangen door middel van de dorpsdagboeken. Al die visies en resultaten van enquête’s en dorpsavonden zijn gebundeld in een eindverslag; De Kracht van America.

Vanuit dit “boekwerk” zijn ondertussen verschillende werkgroepen opgestart die aan de slag zijn gegaan met enkele de dromen en wensbeelden van Americanen. Enkele zijn inmiddels ook al ingevuld. Met andere wensen is men nog aan de slag.
Wil jij ook aan de slag met één van de ideeën? Meld je dan bij de dorpsraad, dan kunnen we er samen mee aan de slag!