Gezamenlijke Nationale Collectes America
In 2007 werd het idee, om gezamenlijk te gaan collecteren voor de diverse “Goede Doelen” (fondsen en stichtingen) in America, overgenomen naar goed voorbeeld van het dorp Vredenpeel. Ondertussen gaan we dit jaar voor de 17e keer collecteren voor 19 CBF goedgekeurde nationaal collecterende “Goede Doelen” collecteren in America, te weten: Alzheimer Nederland, Brandwondenstichting, het Cultuurfonds, Diabetes Fonds, Epilepsiefonds, Fonds Gehandicaptensport, HandicapNL, Hersenstichting, Jantje Beton, Nationaal Fonds Kinderhulp, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Maag Lever Darm Stichting, MS Fonds, Nierstichting, Prinses Beatrix Spierfonds, Reumafonds, Rode Kruis Nederland en de Vastenactie.

Sinds een aantal jaren collecteren alle dorpen uit Horst aan de Maas in week 15 (half april) van het jaar. Ieder dorp met een eigen organisatie (vrijwilligers) en een eigen gezamenlijke collecteformulier, allemaal met heel veel enthousiaste collectanten die zich met hart en ziel inzetten voor deze doelen.

De organisatie van de Gezamenlijke Nationale Collectes America (GNCA) bestaat uit 15 vrijwilligers, die de contactpersonen zijn van de “Goede Doelen” in ons dorp, Vijf van hen vormen het bestuur, dat formeel als werkgroep onder de Dorpsraad van America functioneert. De binnenkomende en ook weer uitgaande financiën van GNCA lopen dan ook via de bankrekening van Dorpsraad America, die dan ook de bankkosten voor alle transacties voor haar rekening neemt.

Momenteel hebben we in America 83 vrijwilligers op de lijst staan die als collectant in hun straat willen lopen. Wij hebben op dit moment America verdeeld in 40 routes (van één of meerdere straten), waarmee iedere vrijwilliger gemiddeld om de 2 en soms 3 jaar aan de beurt is met collecteren. In enkele straten hebben we helaas maar 1 collectant, daar zoeken we dan nog wel extra collectanten voor. Lijkt het jou ook wel leuk om een keer voor alle “Goede Doelen” te collecteren, meld je dan aan bij collectes@inamerica.nl. Ook voor vragen over onze opzet van gezamenlijk collecteren kun je terecht op dat mailadres.

Nadat de contactpersonen van alle fondsen zo’n 10 dagen voor de collecteweek alle collecte-enveloppen gevouwen, ingestoken en gestickerd hebben, stoppen de collectanten deze enveloppen in de eerste week van april bij iedereen in de brievenbus. Een week later komen deze zelfde collectanten bij u aan de deur om de envelop weer op te halen, in de hoop dat hier een mooie bijdrage in zit, waar de “Goede Doelen”, goede dingen mee kan/gaat doen. Naast een “contante” bijdrage kan er ook per bank overgemaakt worden, en wel op rekeningnummer NL55 RABO 3312741416, t.n.v. Dorpsraad America o.v.v. Gift GNCA .

Op het collecteformulier heeft u de mogelijkheid om per “Goed Doel” aan te geven welke bijdrage zij van u mogen ontvangen. Deze formulieren worden op het einde van de collecteweek verwerkt, waardoor precies berekend wordt wat elk “Goed Doel” gaat ontvangen vanuit America. Indien er geen bedragen staan ingevuld op het formulier, of als er geen formulier in de envelop zit (alleen geld), of als u alleen een bedrag overmaakt op bovenstaand banknummer, dan wordt dit bedrag evenredig over alle “Goede Doelen” verdeeld. Nadat ook de minimale kosten (voor de formulieren, enveloppen, stickers enzo) in mindering zijn gebracht wordt het geld overgemaakt aan de fondsen en stichtingen die dan ook erg blij zijn met iedere cent die binnenkomt!
Hieronder een overzicht van de opbrengsten per fonds.

Heeft u de envelop gemist, download dan hier het collecteformulier van dit jaar, vul ‘m in en stop deze in een eigen afgesloten envelop en zet ‘m klaar voor de collectant. Heeft u de collectant gemist in de collecteweek? Stopt dan uw envelop in de brievenbus van één van onze bestuursleden op Gerard Smuldersstraat 17 (anoniem, maar graag voorzien van uw straatnaam).

Onze dank is, namens alle “Goede Doelen” die veelal afhankelijk zijn van vrijwillige bijdrages, bijzonder groot.

 

Opbrengst Gezamenlijke Nationale Collectes America

Jaar  Totaalopbrengst  
2023 € 10.450,83  
2022 € 10.169,17  
2021 € 10.877,80  
2020 €   3.096,76  
2019 € 10.047,67  
2018 €   8.723,05  
2017 €   8.671,16  
2016 €   8.511,51  
2015 €   8.106,75  
2014 €   8.595,21  
2013 €   8.409.94  
2012 €   8.527,04  
2011 €   8.486,04  
2010 €   8.076,64  
2009 €   6.936,23  
2008 €   6.711,13  
2007 €   4.265,59