Dorpscooperatie_AmericaActiviteitenoverzicht

De volgende hoofdzaken op het programma:

2019
– Voortzetting en ondersteuning VIA.
– Voortzetting en ondersteuning DDV.
– Voortzetting en ondersteuning Koersbal.
– Voortzetting en ondersteuning AED.
– Voortzetting en ondersteuning Computerclub.
– Voortzetting en ondersteuning Eetpunt.
– Afstemming met overige organisaties in America. De DCA is nu, in tegenstelling tot sommige coöperaties in omliggende dorpen, een organisatie zonder onroerend goed; we hebben enkel activiteiten onder ons beheer. De DCA legt nadruk op een goede samenwerking met andere organisaties in America, zoals de Dorpsraad, Aan de Brug en ’t Laefhoês. Op dit moment zijn dit nog afzonderlijke organisaties met eigen doelstellingen. In de loop van de jaren kunnen uit de samenwerking wellicht andere verdelingen van taken en activiteiten voortkomen.
–  Werving en ontwikkeling nieuwe activiteiten in samenwerking met ’t Laefhoês.
– Subsidie- en Fondswerving.
– Werving bestuursleden.
– Toetreding Repair Café America.
– Wellicht toetreding Welfare (vanuit Rode kruis naar DCA).

2018
– Voortzetting en ondersteuning VIA.
– Voortzetting en ondersteuning DDV.
– Voortzetting en ondersteuning Koersbal.
– Voortzetting en ondersteuning AED.
– Voortzetting en ondersteuning Computerclub.
– Voortzetting en ondersteuning Eetpunt.
– Afstemming met overige organisaties in America. De DCA is nu, in tegenstelling tot sommige coöperaties in omliggende dorpen, een organisatie zonder onroerend goed; we hebben enkel activiteiten onder ons beheer. De DCA legt nadruk op een goede samenwerking met andere organisaties in America, zoals de dorpsraad, Aan de Brug en het GezondheidsCentrum America. Op dit moment zijn dit nog afzonderlijke organisaties met eigen doelstellingen. In de loop van de jaren kunnen uit de samenwerking wellicht andere verdelingen van taken en activiteiten voortkomen.
– Werving en ontwikkeling nieuwe activiteiten i.s.w. ’t Laefhoês.
– Subsidie- en Fondswerving.
– Werving bestuursleden

2017
– Voortzetting en ondersteuning VIA. Het pilotproject liep tot 31-12-2016. Voor 2017 is een subsidie toegekend door de provincie Limburg.
– Voortzetting en ondersteuning DDV. Subsidie voor 2017 is aangevraagd bij de gemeente Horst aan de Maas.
– Voortzetting en ondersteuning Koersbal.
– Voortzetting en ondersteuning AED.
– Voortzetting en ondersteuning Computerclub.
– Voortzetting en ondersteuning Eetpunt.
– Afstemming met overige organisaties in America. De DCA is nu, in tegenstelling tot sommige coöperaties in omliggende dorpen, een organisatie zonder onroerend goed; we hebben enkel activiteiten onder ons beheer. De DCA legt nadruk op een goede samenwerking met andere organisaties in America, zoals de dorpsraad, Aan de Brug en het GezondheidsCentrum America. Op dit moment zijn dit nog afzonderlijke organisaties met eigen doelstellingen. In de loop van de jaren kunnen uit de samenwerking wellicht andere verdelingen van taken en activiteiten voortkomen.
– Werving en ontwikkeling nieuwe activiteiten i.s.w. ’t Laefhoês.
– Subsidie- en Fondswerving.
– Werving bestuursleden.

2016
– Continuering VIA
– Continuering DDV
– Onderbrengen van meerdere vrijwilligersvoorzieningen
– Fondswerving m.b.t. diverse vrijwilligersactiviteiten

2015
– Oprichting DCA Oprichtingskosten in 2015
– PR en Ledenwerving Eenmalige kosten in 2015+2016
– In werking gaan van Vervoer In America
Eenmalige kosten bij VIA (o.a. aanschaf materialen/voorzieningen, VOG-verklaringen etc. Deze kosten vallen voornamelijk in 2015)
– Continuering van de Dorps Dagvoorziening, overgang van Synthese naar DCA
– Fondswerving m.b.t. diverse vrijwilligersactiviteiten en m.b.t. oprichting DCA