HET PEELKLOKJE is een gratis maandblad dat sinds 1987 huis aan huis verspreid wordt in America met een huidige oplage van 895. Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren.

Hieronder vindt u de digitale Peelklokjes die u kunt downloaden. Reclame’s, plaatjes en opmaak zijn in de oudere versies verwijderd. Veel leesplezier gewenst, namens de redactie.

Wil je een berichtje of advertentie plaatsen in Het Peelklokje, stuur dit dan naar redactie@peelklokje.nl