HET PEELKLOKJE is een gratis maandblad dat sinds 1987 huis aan huis verspreid wordt in America met een huidige oplage van 895. Een maandblad, waarin verenigingen van America vooruit en/of terugblikken op hun activiteiten en waarin Americanen, Americaanse bedrijven en leden van de OVA kunnen adverteren.

Hieronder vindt u de digitale Peelklokjes die u kunt downloaden. Reclame’s, plaatjes en opmaak zijn in de oudere versies verwijderd. Veel leesplezier gewenst, namens de redactie.