Logo-Dorpsraad-AmericaDorpsraad America
De Dorpsraad van America bestaat uit: Marco Hesp (vz, penningmeester), Ellen Jacobs (secr.), Huub Geuijen (db), Pieter van den Homberg, Tom Faessen en Lisa Reintjes. Daarbij heeft de dorpsraad ook enkele vaste adviseurs en toehoorders. Maar Dorpsraad America is altijd op zoek naar nieuwe dorpsraadsleden en/of toehoorders. Heeft u interesse deel te nemen in onze dorpsraadvergaderingen of wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met Marco Hesp 06-51554717. U bent overigens altijd vrij de openbare dorpsraadsvergaderingen bij te wonen.

Doelstelling
De doelstelling van de dorpsraad van America is de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap te bevorderen en te verbeteren.

De Dorpsraad behartigt de belangen van het dorp met als doel:
– Het in stand houden en daar waar nodig bevorderen van het welzijn van de bevolking in breedste zin van het woord.
– Het stimuleren van activiteiten die het woon- en leefklimaat optimaliseren, voor zover dit niet door anderen wordt gedaan.
– Als intermediair op te treden tussen de gemeente, het gemeentebestuur en de dorpsbewoners.

Agenda
Op de agenda staan altijd de diverse werkgroepen die in en voor America actief zijn, zoals: GCA het LaefHoês, Bouwen in America, Samen zorgen, Brood op de plank, Opgroeien (Jeugdoverleg), Vervoer in America, Dorpscoöperatie America, Verfraaien Kabroeksebeek en Groengroepen. Deze vaste werkgroepen worden aangevuld meer tijdelijke werkgroepen. Verder staan er uiteraard ook actuele agendapunten op. Kijk hier voor de vergaderdata van dit jaar.

Praat, doe & denk eens mee!
De oorsprong van de huidige dorpsraad van America dateert al vanaf 1949. Toen al werden de koppen bij elkaar gestoken om Americaanse “zaken” samen op te pakken. Door de jaren heen zijn er vele onderwerpen besproken, projecten gerealiseerd en activiteiten (Kermis, Balgooien, GNCA) georganiseerd voor en door ons dorp. Daar wordt altijd met veel passie en plezier aan gewerkt door zeer betrokken Americanen.
De dorpsraad van America bestaat doorgaans uit zo’n 10 tot 15 “leden” (nu 6) , Americanen die regelmatig meepraten en denken over actuele zaken die spelen in ons dorp. De laatste jaren zijn hier vaak ook werkgroepjes uit ontstaan die zeer actief aan de slag zijn gegaan. Denk aan De Kracht van America, Samen Zorgen, Brood op de Plank, Buurkracht, Bouwen in America, de Groengroepen en Vervoer in America. En wat dacht je van het ontstaan van onze Dorpscoöperatie. Deze begint nu al aardig vorm te krijgen.

Het ontstaan van deze werkgroepen juichen we zeer toe. Dorpsraadsleden zijn vaak deelnemer in zo’n werkgroep, waardoor zij minder tijd en energie in de andere onderwerpen kunnen steken, zoals bijvoorbeeld verkeer, financiën of nieuwe werkgroepen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste Americanen (alle leeftijden) die ook mee willen praten, denken en doen voor in America om toekomstige projecten ook tot een succes te laten worden. Dit alles om de leefbaarheid te bevorderen en een steentje bij te dragen aan ons dorp.
Interesse? Kom dan gewoon een keer langs bij een openbare dorpsraadsvergadering. Deze beginnen altijd om 20.00 uur en vinden plaats in Aan de Brug. En wil je meer nu al weten? Neem dan contact op met Marco Hesp, 06-51554717 of voorzitter@dorpsraadamerica.nl.

Prioriteitsgelden
Voor initiatieven die de leefbaarheid in ons dorp verbeteren kunnen zogenaamde prioriteitsgelden (subsidie) aangevraagd worden bij de Dorpsraad. Heeft u een initiatief, lees dan eerst de voorwaarden op het aanvraagformulier en stuur ‘m in.
Aanvraagformulier Prioriteitsgelden – Digitaal
Aanvraagformulier Prioriteitsgelden – Print 

Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2021
Tijdens de dorpsraadvergadering van woensdag 15 mei 2022 presenteerde voorzitter Marco Hesp het Jaarverslag van Dorpsraad America 2021. Een mooie terugblik op 2021, maar ook een kleine vooruitblik op 2022.

Bekijk ook:
Jaarverslag Jaarverslag Dorpsraad 2020
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2019
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2018
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2017
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2016
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2015
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2014
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2013
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2012
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2011
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2010
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2009
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2008
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2007
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2006
Presentatie Jaarverslag Dorpsraad 2002-2005

Zie ook:
Vergaderdata
Notulen
Downloads
De Kracht van America