Visualisatie geluidsschermen met zonnepanelen

Visualisatie geluidsschermen met zonnepanelen

Inleiding
Al sinds 2016 wordt er gesproken over mogelijke geluidsschermen langs de spoorlijn in America. Direct aanwonenden hebben heel veel last van het geluid, maar ook van de trillingen en het stof natuurlijk. In die tijd heeft zich, mede n.a.v. een enquête van de SP, een werkgroep geformeerd met aanwonenden, leden van de dorpsraad en onze dorpsondersteuner. De werkgroep heeft sindsdien ook zeer regelmatig contact gehad met wethouder Driessen en zijn beleidsmedewerkers.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toen samen met Prorail aangeboden ook maatregelen te willen nemen door geluidswerende schermen te gaan plaatsen, dit in het kader van het landelijke MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor). Verwachting was toen dat de plaatsing echter pas in 2024 plaats zou gaan vinden. Eerder zou niet kunnen. Prorail had wel een idee hoe dit er uit zou kunnen zien en ook de gemeente had een stedenbouwkundige visie hierover. Deze werden in 2017 aan de aanwonenden getoond in het gemeentehuis en ook aan hen werd gevraagd wat voor soort en hoogte schermen zij wilden hebben voor hun deur. Hier kwam uiteindelijk een aanbeveling uit richting Prorail.

Zonnepanelen
Ondertussen kregen we een nieuwe wethouder, namelijk Eric Beurskens. Hem kwam ter oren dat Prorail een pilot wilde starten met zonnepanelen op geluidsschermen. Dat zouden ze dan in 2021 willen uitvoeren. De wethouder had aangeboden het centrumgedeelte in America hiervoor aan te wijzen, want dan zouden de schermen er ook eerder kunnen gaan komen. Op zich een goed idee natuurlijk en Americanen zouden kunnen gaan profiteren van de opgewekte stroom langs het spoor.

Vijf partijen (Prorail, TNO, De Haagse Hogeschool, Coöperatie Reindonk Energie & Co en de Gemeente Horst aan de Maas) gingen de plannen uitwerken en in het voorjaar van dit jaar werd de opzet van dit zonnepanelenproject genaamd NEWRAIL (New Energy Wall America In Limburg) in concept aan de werkgroep gepresenteerd. Besloten werd om op 23 september de Americanen te informeren over de plannen tijdens een dorpsavond in Aan de Brug en deze was ook online te volgen. Helaas werd op die avond niet geheel duidelijk hoe het er dan in de praktijk daadwerkelijk uit zou komen te zien. Hier was wel behoefte aan. Duidelijk werd wel dat er geen zonnepanelen gemonteerd konden worden op transparante schermen, een wens van vele bewoners. Hiermee zou NEWRAIL dan ook niet doorgaan.

Visualisering
Prorail heeft nu op verzoek van de gemeente Horst aan de Maas en de Werkgroep Spoor een digitale visualisatie laten maken, welke wij jullie nu kunnen tonen. Het gaat hierbij om de materiaalkeuzes, niet om de hoogte, lengte of locatie van de schermen. De werkgroep is erg benieuwd naar de mening en wensen van alle Americanen op de plannen die nu voor liggen. Die mogen dan ook gestuurd worden naar spoor@inamerica.nl. Noteer dan ook welke variant jouw voorkeur heeft!

Er zijn 4 varianten te bekijken vanuit 3 zichtpunten:
1. Geluidsschermen met zonnepanelen, volledig van houtvezelbeton welke aan de buitenkant “bekleed” kan worden met bijvoorbeeld schanskorven met stenen voor een mooiere afwerking. Begroeiing met bijvoorbeeld klimop is niet wenselijk i.v.m. de zonnepanelen en het onderhoud hier aan.

2. Geluidsschermen zonder zonnepanelen, waarvan de onderste meter van houtvezelbeton (noodzakelijk) en de bovenste 2 meter van glas (transparant). Tegenwoordig wordt hier draadwerk voor gezet dat het opspuiten van graffiti moeilijker maakt (niet voorkomt).
Opmerking/waarschuwing: Transparante schermen zijn gevoelig voor veroudering door externe factoren, zoals vervuiling (grauw en troebel) en in sommige gevallen vandalisme (graffiti en barsten/sterren door ingooien van de ramen). Foto’s van schermen die enige jaren geleden geplaatst zijn zijn te bekijken op Voorbeelden Transparante Geluidsschermen. De schermen zullen niet schoongemaakt worden.

3. Een combinatie van houtvezelbeton schermen met zonnepanelen met aan de uiteinden transparante schermen (12 meter) waar geen zonnepanelen op bevestigd mogen worden i.v.m. de wind.

4. Geen geluidsschermen.

5. Een andere variant welke niet in de visualisatie opgenomen is, is als volgt:
Aan de Griendtsveenseweg en Wachtpostweg 1 meter hoge schermen en aan de Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstraatzijde 3 meter hoge schermen, waarvan 1 meter van houtvezelbeton en 2 meter transparant.
Opmerking: Deze variant is destijds door de werkgroep met wethouder Driessen besproken en zou ook als zodanig in de raadsvergadering komen, maar om een of andere onduidelijke reden is er iets mis gegaan en is dit voorstel met 2-zijdig 3 meter hoge schermen in de vergadering gekomen en aangenomen

 

Twee opmerkingen

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt de kosten van het plaatsen van standaard houtvezelbetonnen geluidsschermen van het MJPG. De meerkosten van de geluidsschermen die (gedeeltelijk) transparant zijn, zijn voor rekening van de gemeente Horst aan de Maas. Hiervoor is nog goedkeuring nodig van de gemeenteraad.
 • Ondertussen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze zomer al de vergunningsprocedure voor de bouw van de schermen gestart, zie daarvoor ook onze berichtgeving van 10 juli 2020. Op de besluitvorming van de vaststelling van het MJGP kan tot 8 januari gereageerd worden, zie daarvoor www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.

 

Uitleg visualisatie

 • Bekijk de visualisaties via https://kuula.co/ of deze QR-code.
 • Bij gebruik van telefoon of tablet deze rechtop houden.
 • Op de overzichtskaart van America zie je de drie locaties waarvan je de situatie kunt bekijken (evt. inzoomen).
 • Als je op één van de locaties klikt, dan zie je de huidige situatie in beeld met op de voorgrond 5 knoppen. De eerste knop is van deze huidige situatie, dan de drie varianten als hierboven beschreven en een knop om terug te keren naar de overzichtskaart.
 • Klik op de gewenste variantkeuze. Je ziet de geluidsschermen nu in beeld komen.
 • Door op de linkermuisknop te klikken (pc 0f laptop) en deze vast te houden kun je met de muis bewegen en hiermee 360° draaien. Bekijk je de visualisatie via de telefoon of tablet, wrijf dan over het scherm of beweeg het toestel van links naar recht om 360° te kunnen draaien.
 • Door met het muiswieltje naar voren en achteren te scrollen kun je in- en uitzoomen in de situatie.
  Bekijk je de visualisatie via de telefoon of tablet, wrijf dan met 2 vingers diagonaal over het scherm om in en uit te zoomen.
 • Door op het vierkantje (rechtsboven te klikken) komt de visualisatie volledig in beeld. Door op Esc te drukken kom je weer in het normale scherm. Op de telefoon of tablet doe je dit door weer op dit vierkantje te klikken.
 • Met de telefoon kun je ook middels een VR-bril naar de situaties kijken.
 • Door op het pijltje dat midden onderaan op de pagina staat te klikken komen de 12 basisfoto’s van alle varianten in beeld en de overzichtskaart.

Op deze manier kun je een goede indruk krijgen van hoe het er uit kan komen te zien in America als er geluidsschermen geplaatst gaan worden. Zoals gezegd is de werkgroep erg benieuwd naar de mening en wensen alle Americanen, zodat we deze kunnen doorgeven aan de gemeente en Prorail. Dit kan dus door een bericht te sturen naar spoor@inamerica.nl.

Extra info:
In het voorstel van Prorail dat er nu ligt gaat het om 3 meter hoge schermen aan de noord- en zuidzijde van het spoor voor het centrumgedeelte van America, als aangegeven op bovenstaand plaatje. Hier mag u uiteraard ook wat van vinden….

Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Graag willen wij belangstellenden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over het NEWRAIL-project in America. De avond vindt plaats op woensdag 23 september om 19.30 uur in Gemeenschapshuis Aan de Brug in America.

Wat is het project?
Het NEWRAIL-project is een onderzoeksproject waaraan ProRail, TNO, Haagse Hogeschool, Reindonk Energie en de Gemeente Horst aan de Maas deelnemen. Het doel van het NEWRAIL-project is te onderzoeken of het mogelijk is zonnestroom op te wekken met zonnepanelen op geluidschermen aan het spoor. Als dit mogelijk is, wordt dit als eerste in America gerealiseerd en is dan een proefproject. Uiteindelijk wordt geëvalueerd of dit een interessante mogelijkheid is om ook in de rest van Nederland toe te passen. De geluidschermen langs het Nederlandse spoor kunnen minstens 9.000 huishoudens van energie voorzien.

Wat komt aan bod?
Op de avond van de 23e wordt gesproken over de wijze waarop zonnepanelen aan een geluidscherm kunnen worden opgehangen; wat dat betekent voor de geluidswering van de schermen; hoe dit eruit komt te zien en hoe belangstellenden kunnen deelnemen in de zonnestroom die deze panelen opwekken.

Wat komt niet aan bod?
De plaatsing van geluidschermen op zich staat niet ter discussie op deze bijeenkomst; daarvoor loopt inmiddels een andere procedure. Hier wordt dan ook niet op ingegaan.

Corona-maatregelen
De bijeenkomst start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
Avondvoorzitter is Karel Mulder van de De Haagse Hogeschool.

In verband met de Corona-maatregelen kan een beperkt aantal mensen fysiek deelnemen aan de bijeenkomst. Mochten er meer aanmeldingen komen dan dat er plaats is in het gemeenschapshuis, dan kunt u de bijeenkomst volgen via een livestream op de Facebook-pagina van de gemeente Horst aan de Maas. U kunt dan ook vragen stellen via de chat-functie. We verzoeken iedereen om het aantal deelnemers per huis zoveel als mogelijk te beperken tot één.

Via de mail krijgt u van ons het bericht of u fysiek aanwezig mag zijn of dat u de bijeenkomst via de livestream thuis kunt volgen. U ontvangt dan van ons de link naar de pagina.

Aanmelden
U kunt U aanmelden en eventueel alvast een vraag stellen via deze link.
Graag aanmelden voor maandagmorgen 21 september, 9.00 uur.

Voor contact met het newrail team kunt U zich richten tot NewRail@HHS.nl

Oplevering 6 Levensloopbestendige Woningen Meister Rongenstraat

Oplevering 6 Levensloopbestendige Woningen Meister Rongenstraat

Op 19 september 2018 vond er een woonavond plaats in America waar duidelijk bleek dat er een grote behoefte was aan o.a. meer Levensloopbestendige Woningen. Hierop werd al snel genoeg een vervolgafspraak gemaakt die niet de laatste leek te zijn. En nu, na vele gezamenlijke bijeenkomsten, eerst onder regie van de Werkgroep Wonen/Bouwen in America en later met Aannemersbedrijf Bouwmij Janssen (https://www.facebook.com/Bouwmij-Janssen-141606549346036), is het resultaat daar…. 6 prachtig mooie Levensloopbestendige Woningen aan de Meister Rongenstraat. Geheel naar de wens van de toekomstige bewoners!

 

Vandaag vond de officiële oplevering van de woningen plaats.
Onder toeziend oog van algemeen directeur Bart van Roy sprak commercieel directeur Geert Martens (waar de werkgroep dus veel contact mee had) de aanwezigen toe. Namens de werkgroep gaf Toon van de Ligt o.a. aan hoe plezierig de samenwerking is verlopen dat geleid heeft tot dit resultaat. Ook wethouder Rudy Tegels sprak zijn trots uit op het geboekte resultaat, hier in America.

 

Bouwmij Janssen is een maatschappelijk zeer betrokken bedrijf en bedankte ons dorp voor de fijne samenwerking door een mooie cheque van € 350,00 uit te reiken aan Susan van Boxsel, directrice van Kindcentrum De Wouter, dat besteed zal gaan worden aan het schoolplein dat nog enkele investeringen behoeft.

 

Daarna werden Piet en Fien Derix nog even in het zonnetje gezet voor hun aankomend 50-jarig huwelijksfeest dat ze in hun nieuwe huis kunnen gaan vieren. En namens de bewoners sprak Fred Peek zijn dank uit voor de totstandkoming van hun nieuwe woningen.
Marco Hesp, werkgroeplid en voorzitter van Dorpsraad America, hoefde verder geen toelichting meer te geven op het proces, maar bedankte vooral ook Bouwmij Janssen voor de fijne samenwerking en feliciteerde de bewoners en zorgde voor de eerste bloemetjes die in de nieuwe huizen zullen stralen. En na een gezamenlijke toast op de overdracht hadden de bewoners ook nog voor heel wat heerlijke hapjes gezorgd. Handig als je een goede cateraar in je midden hebt, bedankt #henkaarts. Het werd dus nog een gezellige bijeenkomst samen!

 

Wil jij ook wonen in America? Dat kan.
Want Bouwmij Janssen gaat nog eens 9 woningen bouwen aan de Grad Poelsstraat, namelijk 4 Gezinswoningen (2 tweekappers) en 5 Levensloopbestendige Woningen. Meer informatie hierover vind je op https://www.intermakelaars.com/aanbod/woningaanbod/America/koop/provincie-Limburg/. Wanneer hiervan de schop in de grond gaat is op dit moment nog niet bekend, maar wees er snel bij voordat je deze boot mist!!!

 

Foto’s van deze fijne middag zijn te bekijken via Google Foto’s.

 

Ontwerpbesluit Geluidssaneringsplan Prorail ter inzage

Ontwerpbesluit Geluidssaneringsplan Prorail ter inzage

Door het toenemende treinverkeer en de daardoor vele extra klachten van aanwonende is Prorail sinds 2017 bezig (in heel het land) om meer geluidswerende maatregelen te gaan nemen langs het spoor. Een werkgroep van bewoners en dorpsraadleden heeft op regelmatige basis al die tijd contact gehad met de gemeente en Prorail. Nu ligt er een plan om in de dorpskern geluidswerende schermen te plaatsen van tussen de 1 en 3 meter hoog. In een later stadium zullen er ook schermen geplaatst gaan worden verderop op het traject. Er liggen ook plannen om nog zonnepanelen te plaatsten op de schermen in de dorpskern. Meer informatie daarover volgt nog.

Direct aanwonenden hebben deze week een brief in de bus gehad met meer informatie over de plannen en hoe men hier op kan reageren. Wilt u ook het ontwerpbesluit “Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)” inzien en kijken wat de geluidmaatregelen zouden moeten gaan doen, dan kunt u deze bekijken op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bsv.nu/mjpg-spoorwegen). Via die site kunt u vanaf nu dus ook tot en met 20 augustus officieel reageren door een zienswijze in te dienen.

Voor de duidelijkheid, in dit plan gaat het om 2 clusters, namelijk cluster Past. Jeukenstraat en cluster Zwarte Plakweg.
Bij cluster Past. Jeukenstraat gaat het ook om woningen aan de Nusseleinstraat.
Bij de cluster Zwarte Plakweg gaat het ook om woningen aan de Griendtsveenseweg en Wachtpostweg.

Geluidsschermen langs het spoor zullen het dorp een heel andere uiterlijk geven, maar zal ook het geluid aanzienlijk reduceren voor aanwonenden die hier nu vaak wakker van liggen, letterlijk en figuurlijk.

Wilt u meer informatie over het MJPG?
Dan kunt u ook kijken op www.prorail.nl/mjpg.

Prijsuitreiking Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd 2020

Prijsuitreiking Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd 2020

Maar liefst 9 prijswinnaars hebben vandaag een extra leuke
herinnering aan de Kermis 2020 in America mogen ontvangen.

De Kermis kon dit jaar (gelukkig) toch doorgaan en daarom organiseerde de Dorpsraad van America ook dit jaar weer leuke activiteiten om de Kermis wat te promoten, want de “Kermis moet natuurlijk blijven”. Voor de kinderen van de basisschool werd er al voor de 17e keer de Kermis-Kleurplatenwedstrijd georganiseerd en voor de 5e keer de Kermis-Straatkrijtwedstrijd. Dit jaar werden er 53 tekeningen op maandag ingeleverd bij één van de Kermisattracties en maar liefst 44 krijtkunstwerken werden er gemaakt op dinsdagmiddag voor de kerk. Door de coronamaatregelen mochten we dit jaar geen centrale prijsuitreiking doen op het Kermisterrein,
daarom werden alle prijswinnaars vandaag thuis blij verrast met een leuk cadeautje.

Hieronder de prijswinnaars van de Kermis-Kleurplatenwedstrijd:

0-2 jaar      Tess
3-4 jaar      Cas
5-6 jaar       Luc
7-8 jaar       Joni
9-10 jaar     Dewi
11-12 jaar   Wouter

 

Voor de kerk van America zijn de straatkrijtkunstwerken waarschijnlijk nog wel te bezichtigen van onder andere deze prijswinnaars:

0-4 jaar, Feiya met o.a. een meisje, zon en een bloem (vak 34)
5-8 jaar, Malu met een mooi meisje (vak 17)
9-12 jaar, Lotte met een blauwe pinguïn (vak 39)

Bekijk de foto’s van de Kermisstraatkrijtwedstrijd 2020 via Google Foto’s.
Bekijk de winnende Kermiskleurplaten 2020 en de blije bijhorende gezichten via Google Foto’s.
Hier zit ook een lieve (anonieme) brief met tekening bij die wij tussen alle kleurplaten vonden die wij jullie niet wilde onthouden.

De prijswinnaars mochten leuke prijsjes in ontvangst nemen en deze waren ook nog eens mooi verpakt door Ine Derks-Haegens.
Prijswinnaars gefeliciteerd en alle andere kinderen bedankt voor de mooie tekeningen. En alle kermisexploitanten worden bedankt voor hun bijdrage aan deze wedstrijd. Volgend jaar heeft iedereen weer kans om een mooie prijs te winnen, dus….

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies", dit om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op "Accepteren" hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten