Onthulling Informatiepunt De Zwarte Plak

Onthulling Informatiepunt De Zwarte Plak

Onthulling
Op de hoek Midden Peelweg / Zwarte Plakweg werd vandaag het Toeristisch Informatiepunt De Zwarte Plak geopend en werd een kunstzinnige wegwijzer van cortenstaal in de vorm van een turfstikker en informatiebord op A-profiel onthuld, zoals jullie eerder vandaag hebben kunnen zien in de livestream https://fb.watch/4ECjZsSOeV/

Helaas was wethouder Beurskens door privéomstandigheden op het laatste moment verhinderd, maar gelukkig kon Bas van de Lisdonk van de gemeente (en lid van de werkgroep) de honneurs prima waarnemen.


Informatiepunt
Een werkgroep vanuit de Dorpsraad van America was samen met enkele bewoners van de Zwarte Plakweg, CEZP (Cultureel Erfgoed Zwarte Plak) en de gemeente al een tijdje bezig met het creëren van een toeristisch informatiepunt op dat punt. Door o.a. het coronavirus heeft ’t allemaal wat langer geduurd dan gepland, maar nu kon het dan eindelijk onthuld worden. De wegwijzer is vervaardigd door Tielen Metaalbewerking Nederland uit America (van de Zwarte Plakweg). Blowups, het bedrijf uit Heijen dat grote objecten maakt van o.a. polyester, maakte het onderste deel dat de veenlagen symboliseert waaruit vroeger de turf werd gestoken. Als voorbeeld hiervoor werd de oude “sokkel” van de Turfstèker (die eerst op het Turfstèkersplein stond en nu in Het Peelmuseum staat) gebruikt.

Voor Peter en Hugo Tielen was het een bijzonder project omdat zij normaal niet met cortenstaal werken maar met RVS. Ze zijn super trots dat ze mee hebben kunnen werken aan dit bijzondere project en prachtige markering op hun weg. Het resultaat mag er dan ook wezen.

CEZP
De wijzer verwijst naar de drie CEZP kunstwerken (De Offertafel op Uitzichtpunt De Zuringspeel, De Kamiël van de Piël en het Monument voor Rowwen(Christiaan) Hèze) De Mariapeel en Het Peelmuseum. Dat er op dit punt naar de Mariapeel verwezen ging worden was misschien wel het belangrijkste, want vele toeristen zijn vaak “op zoek” naar die Peel. Nu is dat duidelijk gemaakt.

Het project

De gemeente Horst aan de Maas en Venray zijn de laatste jaren, samen met de Provincie Limburg en Waterschap Limburg, de kwaliteit van het buitengebied flink aan het vergroten en verbeteren en de recreatiefuncties aan het versterken. In het uitvoeringsprogramma “De Maasgaard” zijn maar liefst 13 projecten opgepakt, waaronder de Herinrichting van De Zwarte Plak er eentje van is.

De Zwarte Plak

Binnen het project De Zwarte Plak staat de recreatieve verbinding centraal. Door bewegwijzering van 11 km wandel- en fietspaden wordt nu de verbinding gemaakt tussen De Mariapeel, Griendtsveen, America, Park De Peelbergen, Het Peelmuseum en de Schadijkse Bossen. Ook is in 2018 het 2,5 km lange fietspad in De Mariapeel helemaal opgeknapt, zijn er parkeerplaatsen aangelegd bij de ingang van De Mariapeel en zijn er nieuwe picknicklocaties bij gekomen. Door deze maatregelen zijn de cultuurhistorische en archeologische waardes beter voelbaar en zichtbaar voor bezoekers van het gebied. Denk hierbij aan de onderduiklocatie WO II en de paraboolduin (De Zwarte Plakheide). Er is als het ware een ‘Venster op de Peel’ aan de rand van de Peel gecreëerd, waar we maar al te trots op mogen zijn.

Financiering

Het grootste deel van dit informatiepunt werd gefinancierd door De Maasgaard projecten. Ook Center Parcs, Equestrian Centre de Peelbergen en Attractiepark Toverland droegen bij aan de realisatie. Erica Tuinen en Verstappen Boomverzorging en Dagwinkel America worden door de werkgroep hartelijk bedankt voor hun bijdrage in natura.

Foto’s en video

Hieronder de video-opname (livestream) van de onthullingen van de wegwijzer en het informatiebord en het hijsen van de vlag door Jan Philipsen, de voorzitter van CEZP. In begin is de geluidskwaliteit helaas nog niet zo goed, later wordt deze iets beter. Het was best druk op de weg en dat hoor je dan ook op de achtergrond, waarvoor excuus.

En uiteraard zijn er ook foto’s gemaakt.
Foto’s van Hay Mulders zijn te bekijken en te downloaden via https://photos.app.goo.gl/Ndr7P9rmTxaKknJ87.
Foto’s van Edward van den Borne zijn te bekijken via https://photos.app.goo.gl/5jbLnBMx4xKG75Hr7.
Nicolay van Kempen maakte ook een paar hele mooie foto’s, welke terug te zien zijn op Nieuws Uit Horst aan de Maas.

 

 

 
 

Resultaat Americaanse Opschoondag 2021

Resultaat Americaanse Opschoondag 2021

Resultaat Americaanse Opschoondag 2021

20 Americanen – 13 straten – 43 volle vuilniszakken en kilo’s restafval
Dat was het resultaat van de Landelijke Opschoondag op 20 maart in America.

Onder het genot van een heerlijke voorjaarszon hebben alle vrijwilligers zich fantastisch ingezet en veel afval uit de Americaanse natuur verwijderd. Ook de kinderen die erbij waren, hebben het super gedaan. Middels deze weg willen wij alle vrijwilligers nogmaals bedanken! Ook dank aan Dagwinkel America voor het sponsoren van heerlijke appelflappen.

Half jaar
Dit was de eerste keer dat we de Landelijke Opschoondag georganiseerd hebben in America, maar we kunnen zeker spreken van een geslaagde editie. Het plan is ontstaan om dit twee keer per jaar op te pakken. Er zal tegen die tijd opnieuw een oproep verschijnen waarbij je je kunt aanmelden.

ZAP’ers
Naast deze Landelijke Opschoondag zijn er het hele jaar door diverse ZAP’ers (Zwerf-Afval-Pakkers) actief in America. Dus ook gedurende het jaar wordt dankzij de inzet van deze mensen al heel veel opgeruimd en verwijderd. Heb je interesse om ook als ZAP’er aan de slag te gaan? Dan kun je je opgeven bij de gemeente via www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen. Je krijgt dan van de gemeente materialen ter beschikking.

Vragen of meer informatie? Stuur een e-mail naar Dorpsraad America, schoon@inamerica.nl

Een schonere wereld begin bij jezelf – Samen voor een schoon America!

 

Informatieavond Greenport Bikeway, Fietspad Hoebertweg/Spoorweg

Informatieavond Greenport Bikeway, Fietspad Hoebertweg/Spoorweg

Zoals al eerder vermeld zal morgen, donderdag 11 maart, vanaf 20.00 uur een digitale informatieavond plaats gaan vinden over de aanleg van het langgekoesterde fietspad langs de Hoebertweg/Spoorweg. Dit fietspad zal onderdeel zijn van de zogenaamde “Greenport Bikeway“.
 
Wil je deelnemen aan deze Livestream dan zal dit, in tegenstelling tot het eerder vermelde facebookadres van de gemeente (in Het Peelklokje), openbaar te volgen zijn via https://www.youtube.com/watch?v=9PKCjBMka1c.
 
Je kunt je ook aanmelden bij de gemeente via PostbusEenG@horstaandemaas.nl.
 
De behandeling van “ons” fietspad zal onderdeel zijn van een langere informatieavond, want voorafgaand wordt er van 19.00 tot 20.00 uur gesproken over “De Stationsomgeving”. Wellicht voor u ook interessant om te bekijken.
Welkom dus allemaal….
 
Visualisatie geluidsschermen met zonnepanelen

Visualisatie geluidsschermen met zonnepanelen

Inleiding
Al sinds 2016 wordt er gesproken over mogelijke geluidsschermen langs de spoorlijn in America. Direct aanwonenden hebben heel veel last van het geluid, maar ook van de trillingen en het stof natuurlijk. In die tijd heeft zich, mede n.a.v. een enquête van de SP, een werkgroep geformeerd met aanwonenden, leden van de dorpsraad en onze dorpsondersteuner. De werkgroep heeft sindsdien ook zeer regelmatig contact gehad met wethouder Driessen en zijn beleidsmedewerkers.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toen samen met Prorail aangeboden ook maatregelen te willen nemen door geluidswerende schermen te gaan plaatsen, dit in het kader van het landelijke MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor). Verwachting was toen dat de plaatsing echter pas in 2024 plaats zou gaan vinden. Eerder zou niet kunnen. Prorail had wel een idee hoe dit er uit zou kunnen zien en ook de gemeente had een stedenbouwkundige visie hierover. Deze werden in 2017 aan de aanwonenden getoond in het gemeentehuis en ook aan hen werd gevraagd wat voor soort en hoogte schermen zij wilden hebben voor hun deur. Hier kwam uiteindelijk een aanbeveling uit richting Prorail.

Zonnepanelen
Ondertussen kregen we een nieuwe wethouder, namelijk Eric Beurskens. Hem kwam ter oren dat Prorail een pilot wilde starten met zonnepanelen op geluidsschermen. Dat zouden ze dan in 2021 willen uitvoeren. De wethouder had aangeboden het centrumgedeelte in America hiervoor aan te wijzen, want dan zouden de schermen er ook eerder kunnen gaan komen. Op zich een goed idee natuurlijk en Americanen zouden kunnen gaan profiteren van de opgewekte stroom langs het spoor.

Vijf partijen (Prorail, TNO, De Haagse Hogeschool, Coöperatie Reindonk Energie & Co en de Gemeente Horst aan de Maas) gingen de plannen uitwerken en in het voorjaar van dit jaar werd de opzet van dit zonnepanelenproject genaamd NEWRAIL (New Energy Wall America In Limburg) in concept aan de werkgroep gepresenteerd. Besloten werd om op 23 september de Americanen te informeren over de plannen tijdens een dorpsavond in Aan de Brug en deze was ook online te volgen. Helaas werd op die avond niet geheel duidelijk hoe het er dan in de praktijk daadwerkelijk uit zou komen te zien. Hier was wel behoefte aan. Duidelijk werd wel dat er geen zonnepanelen gemonteerd konden worden op transparante schermen, een wens van vele bewoners. Hiermee zou NEWRAIL dan ook niet doorgaan.

Visualisering
Prorail heeft nu op verzoek van de gemeente Horst aan de Maas en de Werkgroep Spoor een digitale visualisatie laten maken, welke wij jullie nu kunnen tonen. Het gaat hierbij om de materiaalkeuzes, niet om de hoogte, lengte of locatie van de schermen. De werkgroep is erg benieuwd naar de mening en wensen van alle Americanen op de plannen die nu voor liggen. Die mogen dan ook gestuurd worden naar spoor@inamerica.nl. Noteer dan ook welke variant jouw voorkeur heeft!

Er zijn 4 varianten te bekijken vanuit 3 zichtpunten:
1. Geluidsschermen met zonnepanelen, volledig van houtvezelbeton welke aan de buitenkant “bekleed” kan worden met bijvoorbeeld schanskorven met stenen voor een mooiere afwerking. Begroeiing met bijvoorbeeld klimop is niet wenselijk i.v.m. de zonnepanelen en het onderhoud hier aan.

2. Geluidsschermen zonder zonnepanelen, waarvan de onderste meter van houtvezelbeton (noodzakelijk) en de bovenste 2 meter van glas (transparant). Tegenwoordig wordt hier draadwerk voor gezet dat het opspuiten van graffiti moeilijker maakt (niet voorkomt).
Opmerking/waarschuwing: Transparante schermen zijn gevoelig voor veroudering door externe factoren, zoals vervuiling (grauw en troebel) en in sommige gevallen vandalisme (graffiti en barsten/sterren door ingooien van de ramen). Foto’s van schermen die enige jaren geleden geplaatst zijn zijn te bekijken op Voorbeelden Transparante Geluidsschermen. De schermen zullen niet schoongemaakt worden.

3. Een combinatie van houtvezelbeton schermen met zonnepanelen met aan de uiteinden transparante schermen (12 meter) waar geen zonnepanelen op bevestigd mogen worden i.v.m. de wind.

4. Geen geluidsschermen.

5. Een andere variant welke niet in de visualisatie opgenomen is, is als volgt:
Aan de Griendtsveenseweg en Wachtpostweg 1 meter hoge schermen en aan de Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstraatzijde 3 meter hoge schermen, waarvan 1 meter van houtvezelbeton en 2 meter transparant.
Opmerking: Deze variant is destijds door de werkgroep met wethouder Driessen besproken en zou ook als zodanig in de raadsvergadering komen, maar om een of andere onduidelijke reden is er iets mis gegaan en is dit voorstel met 2-zijdig 3 meter hoge schermen in de vergadering gekomen en aangenomen

 

Twee opmerkingen

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt de kosten van het plaatsen van standaard houtvezelbetonnen geluidsschermen van het MJPG. De meerkosten van de geluidsschermen die (gedeeltelijk) transparant zijn, zijn voor rekening van de gemeente Horst aan de Maas. Hiervoor is nog goedkeuring nodig van de gemeenteraad.
 • Ondertussen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze zomer al de vergunningsprocedure voor de bouw van de schermen gestart, zie daarvoor ook onze berichtgeving van 10 juli 2020. Op de besluitvorming van de vaststelling van het MJGP kan tot 8 januari gereageerd worden, zie daarvoor www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.

 

Uitleg visualisatie

 • Bekijk de visualisaties via https://kuula.co/ of deze QR-code.
 • Bij gebruik van telefoon of tablet deze rechtop houden.
 • Op de overzichtskaart van America zie je de drie locaties waarvan je de situatie kunt bekijken (evt. inzoomen).
 • Als je op één van de locaties klikt, dan zie je de huidige situatie in beeld met op de voorgrond 5 knoppen. De eerste knop is van deze huidige situatie, dan de drie varianten als hierboven beschreven en een knop om terug te keren naar de overzichtskaart.
 • Klik op de gewenste variantkeuze. Je ziet de geluidsschermen nu in beeld komen.
 • Door op de linkermuisknop te klikken (pc 0f laptop) en deze vast te houden kun je met de muis bewegen en hiermee 360° draaien. Bekijk je de visualisatie via de telefoon of tablet, wrijf dan over het scherm of beweeg het toestel van links naar recht om 360° te kunnen draaien.
 • Door met het muiswieltje naar voren en achteren te scrollen kun je in- en uitzoomen in de situatie.
  Bekijk je de visualisatie via de telefoon of tablet, wrijf dan met 2 vingers diagonaal over het scherm om in en uit te zoomen.
 • Door op het vierkantje (rechtsboven te klikken) komt de visualisatie volledig in beeld. Door op Esc te drukken kom je weer in het normale scherm. Op de telefoon of tablet doe je dit door weer op dit vierkantje te klikken.
 • Met de telefoon kun je ook middels een VR-bril naar de situaties kijken.
 • Door op het pijltje dat midden onderaan op de pagina staat te klikken komen de 12 basisfoto’s van alle varianten in beeld en de overzichtskaart.

Op deze manier kun je een goede indruk krijgen van hoe het er uit kan komen te zien in America als er geluidsschermen geplaatst gaan worden. Zoals gezegd is de werkgroep erg benieuwd naar de mening en wensen alle Americanen, zodat we deze kunnen doorgeven aan de gemeente en Prorail. Dit kan dus door een bericht te sturen naar spoor@inamerica.nl.

Extra info:
In het voorstel van Prorail dat er nu ligt gaat het om 3 meter hoge schermen aan de noord- en zuidzijde van het spoor voor het centrumgedeelte van America, als aangegeven op bovenstaand plaatje. Hier mag u uiteraard ook wat van vinden….

Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Graag willen wij belangstellenden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over het NEWRAIL-project in America. De avond vindt plaats op woensdag 23 september om 19.30 uur in Gemeenschapshuis Aan de Brug in America.

Wat is het project?
Het NEWRAIL-project is een onderzoeksproject waaraan ProRail, TNO, Haagse Hogeschool, Reindonk Energie en de Gemeente Horst aan de Maas deelnemen. Het doel van het NEWRAIL-project is te onderzoeken of het mogelijk is zonnestroom op te wekken met zonnepanelen op geluidschermen aan het spoor. Als dit mogelijk is, wordt dit als eerste in America gerealiseerd en is dan een proefproject. Uiteindelijk wordt geëvalueerd of dit een interessante mogelijkheid is om ook in de rest van Nederland toe te passen. De geluidschermen langs het Nederlandse spoor kunnen minstens 9.000 huishoudens van energie voorzien.

Wat komt aan bod?
Op de avond van de 23e wordt gesproken over de wijze waarop zonnepanelen aan een geluidscherm kunnen worden opgehangen; wat dat betekent voor de geluidswering van de schermen; hoe dit eruit komt te zien en hoe belangstellenden kunnen deelnemen in de zonnestroom die deze panelen opwekken.

Wat komt niet aan bod?
De plaatsing van geluidschermen op zich staat niet ter discussie op deze bijeenkomst; daarvoor loopt inmiddels een andere procedure. Hier wordt dan ook niet op ingegaan.

Corona-maatregelen
De bijeenkomst start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
Avondvoorzitter is Karel Mulder van de De Haagse Hogeschool.

In verband met de Corona-maatregelen kan een beperkt aantal mensen fysiek deelnemen aan de bijeenkomst. Mochten er meer aanmeldingen komen dan dat er plaats is in het gemeenschapshuis, dan kunt u de bijeenkomst volgen via een livestream op de Facebook-pagina van de gemeente Horst aan de Maas. U kunt dan ook vragen stellen via de chat-functie. We verzoeken iedereen om het aantal deelnemers per huis zoveel als mogelijk te beperken tot één.

Via de mail krijgt u van ons het bericht of u fysiek aanwezig mag zijn of dat u de bijeenkomst via de livestream thuis kunt volgen. U ontvangt dan van ons de link naar de pagina.

Aanmelden
U kunt U aanmelden en eventueel alvast een vraag stellen via deze link.
Graag aanmelden voor maandagmorgen 21 september, 9.00 uur.

Voor contact met het newrail team kunt U zich richten tot NewRail@HHS.nl

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies", dit om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op "Accepteren" hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten