Jong en gretig VC Trivia klaar voor de competitie

Jong en gretig VC Trivia klaar voor de competitie

Covid-19
Het seizoen 2019 – 2020 kwam in maart dit jaar abrupt tot een einde. De wereld werd overspoeld door een virus, waar nog altijd geen antwoord op is. Voor dames 1 van VC Trivia betekende dat tevens dat de vier ervaren spelers, die aan het einde van het seizoen zouden stoppen bij dames 1, geen waardig afscheid konden nemen. In de periode tussen maart en mei gebeurde er niet veel. Stiekem was er nog de hoop dat de trainingen hervat konden worden. Met de nodige aanpassingen zijn in juli de binnensport accommodaties weer opengegaan en vanaf begin augustus is dames 1 van VC Trivia begonnen met haar voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Selectie
Begin 2020 was al een start gemaakt met het door-selecteren van het dames team, door spelers op proef mee te laten trainen. Dit is uiteindelijk helpend geweest om begin augustus meteen met een nieuwe groep aan de slag te kunnen gaan. De selectie van VC Trivia verwelkomt voor het seizoen 2020 -2021 dan ook 3 nieuwe spelers. Te weten; de 16-jarige Danique Oomen, een echte rouwdouwer die met de nodige bravoure indruk maakt op de buiten positie. De 19-jarige Evie Linskens en de 28-jarige Eugenie van Lin zorgen ervoor dat de middenpositie weer goed vertegenwoordigd is. Twee totaal verschillende spelers, die beide iets toevoegen aan het team. Evie is met haar lengte, en mede door haar goede spelinzicht sterk in de blokkade en Eugenie is een zeer explosieve speler die zorgt voor de nodige aanvalspower. De 7 spelers die al deel uitmaakten van de selectie vormen samen met deze aanwinsten de basis van een jong, gretig, maar ook evenwichtig team. Dit alles onder leiding van trainer/ coach Guus Wilbers.

Voorbereiding
Vanaf begin augustus traint de groep intensief samen en wordt er toegewerkt naar enerzijds het vormen van het team, en anderzijds aan het inslijten van diverse speelwijzen. In de oefenwedstrijden die vanaf eind augustus van start zijn gegaan, gooide het team al snel hoge ogen. Er werd achtereenvolgens gewonnen van VC Velden, VC Athos uit Sevenum en er werd in een driekamp gelijk gespeeld tegen VC Olympia uit Panningen en VollinGo uit Gouda.

Afgelopen zaterdag stond tijdens de jaarlijkse Triviadag de laatste oefenwedstrijd tegen streekgenoot Olsredlem op de agenda. De wedstrijd verliep in de eerste en ook tweede set uiterst moeizaam. Vele persoonlijke foutjes waren hier debet aan, maar uiteindelijk werd op het moment suprême het hoofd koel gehouden en werden de sets op 2 punten verschil in het voordeel van VC Trivia beslist. VC Trivia experimenteerde met meerde opstellingen, dit leidde ertoe dat in de derde set de pas 16-jarige Sanne Hesen op de spelverdelers positie gezet werd en de even oude Teuntje van Rengs, die een enorme groei op de buitenpositie doormaakt, naar de diagonaal positie verschoof. De aanpassingen in het team leken voor een nieuwe impuls te zorgen, de 3e set werd namelijk met ruime cijfers gewonnen (25-19).

De laatste set was uiteindelijk voor de gasten uit Melderslo. Het jonge team van VC Trivia kwam te veel onder druk te staan en kon zich niet meer opladen om het gat te dichten, ook niet met de nodige wissels, waardoor het team voortdurend met 3 aanvallers aan het net bleef spelen.

Ambities
In de afgelopen anderhalve maand is duidelijk zichtbaar geworden dat er veel potentie in de spelersgroep zit, die er alles aan zullen doen om iedere week weer beter te worden en het elke tegenstander moeilijk kan gaan maken. Of ze ook in staat zijn om alle tegenstanders haar wil op te leggen, zullen we vanaf aankomende zaterdag gaan zien. Dan start het team met een thuiswedstrijd tegen Havoc uit Haps. Chelle Korstjaans, de 22-jarige aanvoerder van het team laat desgevraagd weten; “na een goede oefenperiode in deze nieuwe teamsamenstelling, zijn we als team erg gegroeid. Het komende seizoen ziet er dan ook veelbelovend uit. We kijken ernaar uit om voor de punten te gaan strijden in de competitie”.

Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Graag willen wij belangstellenden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over het NEWRAIL-project in America. De avond vindt plaats op woensdag 23 september om 19.30 uur in Gemeenschapshuis Aan de Brug in America.

Wat is het project?
Het NEWRAIL-project is een onderzoeksproject waaraan ProRail, TNO, Haagse Hogeschool, Reindonk Energie en de Gemeente Horst aan de Maas deelnemen. Het doel van het NEWRAIL-project is te onderzoeken of het mogelijk is zonnestroom op te wekken met zonnepanelen op geluidschermen aan het spoor. Als dit mogelijk is, wordt dit als eerste in America gerealiseerd en is dan een proefproject. Uiteindelijk wordt geëvalueerd of dit een interessante mogelijkheid is om ook in de rest van Nederland toe te passen. De geluidschermen langs het Nederlandse spoor kunnen minstens 9.000 huishoudens van energie voorzien.

Wat komt aan bod?
Op de avond van de 23e wordt gesproken over de wijze waarop zonnepanelen aan een geluidscherm kunnen worden opgehangen; wat dat betekent voor de geluidswering van de schermen; hoe dit eruit komt te zien en hoe belangstellenden kunnen deelnemen in de zonnestroom die deze panelen opwekken.

Wat komt niet aan bod?
De plaatsing van geluidschermen op zich staat niet ter discussie op deze bijeenkomst; daarvoor loopt inmiddels een andere procedure. Hier wordt dan ook niet op ingegaan.

Corona-maatregelen
De bijeenkomst start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
Avondvoorzitter is Karel Mulder van de De Haagse Hogeschool.

In verband met de Corona-maatregelen kan een beperkt aantal mensen fysiek deelnemen aan de bijeenkomst. Mochten er meer aanmeldingen komen dan dat er plaats is in het gemeenschapshuis, dan kunt u de bijeenkomst volgen via een livestream op de Facebook-pagina van de gemeente Horst aan de Maas. U kunt dan ook vragen stellen via de chat-functie. We verzoeken iedereen om het aantal deelnemers per huis zoveel als mogelijk te beperken tot één.

Via de mail krijgt u van ons het bericht of u fysiek aanwezig mag zijn of dat u de bijeenkomst via de livestream thuis kunt volgen. U ontvangt dan van ons de link naar de pagina.

Aanmelden
U kunt U aanmelden en eventueel alvast een vraag stellen via deze link.
Graag aanmelden voor maandagmorgen 21 september, 9.00 uur.

Voor contact met het newrail team kunt U zich richten tot NewRail@HHS.nl

Oplevering 6 Levensloopbestendige Woningen Meister Rongenstraat

Oplevering 6 Levensloopbestendige Woningen Meister Rongenstraat

Op 19 september 2018 vond er een woonavond plaats in America waar duidelijk bleek dat er een grote behoefte was aan o.a. meer Levensloopbestendige Woningen. Hierop werd al snel genoeg een vervolgafspraak gemaakt die niet de laatste leek te zijn. En nu, na vele gezamenlijke bijeenkomsten, eerst onder regie van de Werkgroep Wonen/Bouwen in America en later met Aannemersbedrijf Bouwmij Janssen (https://www.facebook.com/Bouwmij-Janssen-141606549346036), is het resultaat daar…. 6 prachtig mooie Levensloopbestendige Woningen aan de Meister Rongenstraat. Geheel naar de wens van de toekomstige bewoners!

 

Vandaag vond de officiële oplevering van de woningen plaats.
Onder toeziend oog van algemeen directeur Bart van Roy sprak commercieel directeur Geert Martens (waar de werkgroep dus veel contact mee had) de aanwezigen toe. Namens de werkgroep gaf Toon van de Ligt o.a. aan hoe plezierig de samenwerking is verlopen dat geleid heeft tot dit resultaat. Ook wethouder Rudy Tegels sprak zijn trots uit op het geboekte resultaat, hier in America.

 

Bouwmij Janssen is een maatschappelijk zeer betrokken bedrijf en bedankte ons dorp voor de fijne samenwerking door een mooie cheque van € 350,00 uit te reiken aan Susan van Boxsel, directrice van Kindcentrum De Wouter, dat besteed zal gaan worden aan het schoolplein dat nog enkele investeringen behoeft.

 

Daarna werden Piet en Fien Derix nog even in het zonnetje gezet voor hun aankomend 50-jarig huwelijksfeest dat ze in hun nieuwe huis kunnen gaan vieren. En namens de bewoners sprak Fred Peek zijn dank uit voor de totstandkoming van hun nieuwe woningen.
Marco Hesp, werkgroeplid en voorzitter van Dorpsraad America, hoefde verder geen toelichting meer te geven op het proces, maar bedankte vooral ook Bouwmij Janssen voor de fijne samenwerking en feliciteerde de bewoners en zorgde voor de eerste bloemetjes die in de nieuwe huizen zullen stralen. En na een gezamenlijke toast op de overdracht hadden de bewoners ook nog voor heel wat heerlijke hapjes gezorgd. Handig als je een goede cateraar in je midden hebt, bedankt #henkaarts. Het werd dus nog een gezellige bijeenkomst samen!

 

Wil jij ook wonen in America? Dat kan.
Want Bouwmij Janssen gaat nog eens 9 woningen bouwen aan de Grad Poelsstraat, namelijk 4 Gezinswoningen (2 tweekappers) en 5 Levensloopbestendige Woningen. Meer informatie hierover vind je op https://www.intermakelaars.com/aanbod/woningaanbod/America/koop/provincie-Limburg/. Wanneer hiervan de schop in de grond gaat is op dit moment nog niet bekend, maar wees er snel bij voordat je deze boot mist!!!

 

Foto’s van deze fijne middag zijn te bekijken via Google Foto’s.

 

Ontwerpbesluit Geluidssaneringsplan Prorail ter inzage

Ontwerpbesluit Geluidssaneringsplan Prorail ter inzage

Door het toenemende treinverkeer en de daardoor vele extra klachten van aanwonende is Prorail sinds 2017 bezig (in heel het land) om meer geluidswerende maatregelen te gaan nemen langs het spoor. Een werkgroep van bewoners en dorpsraadleden heeft op regelmatige basis al die tijd contact gehad met de gemeente en Prorail. Nu ligt er een plan om in de dorpskern geluidswerende schermen te plaatsen van tussen de 1 en 3 meter hoog. In een later stadium zullen er ook schermen geplaatst gaan worden verderop op het traject. Er liggen ook plannen om nog zonnepanelen te plaatsten op de schermen in de dorpskern. Meer informatie daarover volgt nog.

Direct aanwonenden hebben deze week een brief in de bus gehad met meer informatie over de plannen en hoe men hier op kan reageren. Wilt u ook het ontwerpbesluit “Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)” inzien en kijken wat de geluidmaatregelen zouden moeten gaan doen, dan kunt u deze bekijken op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bsv.nu/mjpg-spoorwegen). Via die site kunt u vanaf nu dus ook tot en met 20 augustus officieel reageren door een zienswijze in te dienen.

Voor de duidelijkheid, in dit plan gaat het om 2 clusters, namelijk cluster Past. Jeukenstraat en cluster Zwarte Plakweg.
Bij cluster Past. Jeukenstraat gaat het ook om woningen aan de Nusseleinstraat.
Bij de cluster Zwarte Plakweg gaat het ook om woningen aan de Griendtsveenseweg en Wachtpostweg.

Geluidsschermen langs het spoor zullen het dorp een heel andere uiterlijk geven, maar zal ook het geluid aanzienlijk reduceren voor aanwonenden die hier nu vaak wakker van liggen, letterlijk en figuurlijk.

Wilt u meer informatie over het MJPG?
Dan kunt u ook kijken op www.prorail.nl/mjpg.

Prijsuitreiking Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd 2020

Prijsuitreiking Kermiskleurplaten- en Straatkrijtwedstrijd 2020

Maar liefst 9 prijswinnaars hebben vandaag een extra leuke
herinnering aan de Kermis 2020 in America mogen ontvangen.

De Kermis kon dit jaar (gelukkig) toch doorgaan en daarom organiseerde de Dorpsraad van America ook dit jaar weer leuke activiteiten om de Kermis wat te promoten, want de “Kermis moet natuurlijk blijven”. Voor de kinderen van de basisschool werd er al voor de 17e keer de Kermis-Kleurplatenwedstrijd georganiseerd en voor de 5e keer de Kermis-Straatkrijtwedstrijd. Dit jaar werden er 53 tekeningen op maandag ingeleverd bij één van de Kermisattracties en maar liefst 44 krijtkunstwerken werden er gemaakt op dinsdagmiddag voor de kerk. Door de coronamaatregelen mochten we dit jaar geen centrale prijsuitreiking doen op het Kermisterrein,
daarom werden alle prijswinnaars vandaag thuis blij verrast met een leuk cadeautje.

Hieronder de prijswinnaars van de Kermis-Kleurplatenwedstrijd:

0-2 jaar      Tess
3-4 jaar      Cas
5-6 jaar       Luc
7-8 jaar       Joni
9-10 jaar     Dewi
11-12 jaar   Wouter

 

Voor de kerk van America zijn de straatkrijtkunstwerken waarschijnlijk nog wel te bezichtigen van onder andere deze prijswinnaars:

0-4 jaar, Feiya met o.a. een meisje, zon en een bloem (vak 34)
5-8 jaar, Malu met een mooi meisje (vak 17)
9-12 jaar, Lotte met een blauwe pinguïn (vak 39)

Bekijk de foto’s van de Kermisstraatkrijtwedstrijd 2020 via Google Foto’s.
Bekijk de winnende Kermiskleurplaten 2020 en de blije bijhorende gezichten via Google Foto’s.
Hier zit ook een lieve (anonieme) brief met tekening bij die wij tussen alle kleurplaten vonden die wij jullie niet wilde onthouden.

De prijswinnaars mochten leuke prijsjes in ontvangst nemen en deze waren ook nog eens mooi verpakt door Ine Derks-Haegens.
Prijswinnaars gefeliciteerd en alle andere kinderen bedankt voor de mooie tekeningen. En alle kermisexploitanten worden bedankt voor hun bijdrage aan deze wedstrijd. Volgend jaar heeft iedereen weer kans om een mooie prijs te winnen, dus….

Kermis in America 2020

Kermis in America 2020

Gelukkig, het mag doorgaan….
Vanaf de eerste zondag van juli t/m woensdag 8 juli is het toch weer kermis in America.
En ook dit jaar heeft de dorpsraad (op de valreep) weer voor wat extra activiteiten kunnen zorgen voor de Kermis.

Voor de kinderen is er, net als andere jaren, een Kermiskleurplatenwedstrijd voorafgaand aan de Kermis. De kinderen van de peuterspeelzaal en de basisschool krijgen de kleurplaat via school. Er liggen ook een aantal kleurplaten in de winkel van Ine Derks-Haegens en hij is hier te downloaden. De kleurplaten kunnen op Kermismaandag ingeleverd worden bij De Autoscooters en de Draaimolen van 14:30 tot 19:00 uur, je krijgt dan 1 gratis ritje en wellicht win je er een mooie prijs mee. De prijsuitreiking mag/kan dit jaar niet centraal op het Kermisterrein plaatsvinden vanwege de Coronavoorschriften. De prijswinnaars zullen hun prijsje dit jaar daarom thuis afgeleverd worden.

Wat we ook weer hebben kunnen organiseren is de Kermisstraatkrijtwedstrijd!!! Op dinsdagmiddag 7 juli tussen 15.00 en 17.00 uur mag iedereen, jong en oud, een prachtige straatkrijtkunstwerk maken. Dit zal plaatsvinden voor de deur van de kerk. Een deskundige jury zal alles beoordelen. En uiteraard hebben we ook een mooi prijsjes voor de winnaars. Deze worden dit jaar dus ook thuis bezorgd!

Helaas mogen er vanwege de Corona geen mensen te dicht bij elkaar “verzameld” worden waardoor het organiseren van de Kermisloterij dit jaar niet door kan en mag gaan. Uiteraard vinden dit jammer, maar het is wel begrijpelijk. Laten we hopen dat dit volgend jaar dan maar weer mag….

En of het nog niet genoeg is….hebben we op het laatste moment ook weer de Kermiskortingsbonnen kunnen regelen voor jullie. Want de dorpsraad heeft deze kortingsbonnen samen met de exploitanten op kunnen stellen in jullie voordeel. De Kermiskortingsbonnen zijn verspreid onder de kinderen van de basisschool, liggen bij Ine Derks-Haegens en zijn ook hier te downloaden en printen. Maak hier zoveel gebruik van als u wilt…!!!

En verder….
Dit jaar is een bijzonder jaar. We zijn blij dat onze gemeente het aan heeft gedurfd om de Kermis in ons dorp toch door te laten gaan (want dat was nog niet zeker). Mede door de regelgeving is gekozen voor een andere opstelling van de attracties in het dorp, jullie zullen dit natuurlijk gaan zien. De Kermisexploitanten zullen zich aan de aan hun opgelegde hygiënemaatregelen gaan houden. We hopen natuurlijk dat ook alle bezoekers zich aan hun voorschriften gaan houden, door met name de 1,5 meter-regel zo veel mogelijk in acht te nemen. BOA’s van onze gemeente zullen hier ook op toe gaan zien. Het zou jammer zijn als zij boetes uit moeten gaan delen en/of dat de Kermis moet gaan sluiten als sommigen zich niet aan de regels zouden houden. Hier zijn we met z’n alle verantwoordelijk voor.

Om problemen hierin te voorkomen zouden we iedereen willen vragen niet allemaal meteen tijdens het spitsuur op zondagmiddag te gaan komen. Dit geldt ook voor een bezoekje aan de plaatselijke horeca. Café Boëms Jeu en de soos van OJC Cartouche hebben maar beperkte ruimte beschikbaar. Spreid dus jullie komst over de 4 Kermisdagen, dan komt alles goed!!!
Alvast bedankt en een heel fijne zonnige Kermis 2020 gewenst!!!

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies", dit om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op "Accepteren" hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten