Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 uit?

Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 uit?

Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 u
Gemeente Horst aan de Maas vraagt inwoners om na te denken over de toekomst van Horst aan de Maas. Vanaf woensdagavond 1 maart kunnen ze wensen, bevindingen en belangen voor de toekomst doorgeven via een online vragenlijst. Dit is de start van een 1,5 jarig participatietraject met de samenleving om tot een omgevingsvisie te komen. De gemeente streeft ernaar om eind 2024 de omgevingsvisie vastgesteld te hebben bij de gemeenteraad.

Alle ontwikkelingen in de leefomgeving worden in de op te stellen omgevingsvisie 2040 meegenomen. Gezondheid, wonen, mobiliteit en natuur zijn voorbeelden van onderwerpen die hierbij een rol spelen. Onderwerpen die per gebied kunnen verschillen. Daarom worden alle inwoners, van jong tot oud, opgeroepen om uiterlijk 19 maart de vragenlijst in te vullen. Wat moet in Horst aan de Maas behouden blijven en wat kan de komende jaren nog verbeterd worden? Inwoners kunnen dat aangeven via de vragenlijst die te vinden is op www.horstaandemaas2040.nl

Horst aan de Maas 2040. Dát smaakt naar meer
Inwoners en ondernemers hebben aangegeven dat ze bij de toekomst van Horst aan de Maas vooral denken aan woningen, groen, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Met de omgevingsvisie gaat Wethouder Thijs Kuipers een stapje verder: “Een vitale samenleving waar we met elkaar leven, wonen en werken. In een gezonde en duurzame omgeving. Een hechte gemeenschap met vitale kernen en trotse inwoners in de groene ruimte. Dát smaakt naar meer. Dus vragen we inwoners om te dromen over de toekomst. Hoe ziet jouw ideale omgeving er in 2040 uit? Wat is daarvoor nodig? Belangrijke vragen, waarbij ik nadrukkelijk ook de jeugd wil oproepen om hun beeld aan ons mee te geven. Het gaat immers over jullie toekomst!”. De wethouder vult aan: “En hoewel alle fijne dingen naar méér smaken, zijn sommige toekomstdromen tegenstrijdig met elkaar. Daarom moeten er keuzes gemaakt gaan worden. De komende periode gaan we dan ook intensief het gesprek aan met de samenleving zodat we goed in beeld kunnen brengen waar de dillema’s zitten wat ervoor nodig is om de juiste keuzes te maken”.

Stevig participatietraject voor een omgevingsvisie met méér ambitie
De vragenlijst is de start van het uitgebreide participatietraject. In de komende maanden worden maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers uitgenodigd om via dialoogsessies of interviews in gesprek te gaan over thema’s zoals zorg, natuur en leefbaarheid. Dat geeft inzicht in de vraagstukken die voor Horst aan de Maas in 2040 van belang zijn.

Hierna gaat de gemeente samen met inwoners en betrokkenen aan de slag om ideeën  op te halen voor de eerder geformuleerde vraagstukken. Deze, hopelijke zeer uitlopende, ideeën worden gebruik om voor- en tegenargumenten op te halen. Dit helpt om tot goed onderbouwde doelen en ambities voor 2040 te komen. De hoofdlijnen voor de omgevingsvisie, en de bijhorende dillema’s, worden eind 2023 aan het college en de gemeenteraad voorgelegd. In 2024 wordt vervolgens een verdiepingsslag gemaakt met inwoners, ondernemers en  maatschappelijke organisaties, waarmee de visie verder wordt uitgewerkt. Op www.horstaandemaas2040.nl is meer toelichting te vinden over het proces en de totstandkoming van de omgevingsvisie die eind 2024 ter vaststelling aan de raad voorligt.

Balgooien 2023

Balgooien 2023

Balgooien 2023
Op de eerste zondag na Carnaval (vandaag dus) trokken de kinderen van America weer langs de echtparen die in het afgelopen jaar getrouwd zijn om “bal te vangen”. Dit keer waren dat er vijf. Het zonnetje scheen al vroeg, dus het beloofde een mooie dag te worden.
 
Deze aloude traditie in deze regio leeft nog steeds. Onder luid geroep van “bal, bal, bal…..” hopen de kinderen dat hen veel sinaasappelen en mandarijnen (bal) en snoepgoed wordt toegeworpen vanuit de slaapkamerraam. Hiermee hopen de pasgehuwden ook veel geluk te mogen ontvangen en een vruchtbare toekomst tegemoet te gaan (Wie goed doet, goed ontmoet….zeg maar). En waarschijnlijk zal iedereen ontzettend veel geluk gaan krijgen dit jaar, want er werd weer ontzettend veel snoep gegooid dit jaar…!!!
 
De kinderen verzamelden zich vandaag om 11.00 uur op de Hoebertweg bij Roy & Jolijn Derix-Ummenthun. Zij gingen als eerste “Bal” gooien. Roy & Jolijn trouwden in 2019, maar door omstandigheden hielden zij het afgelopen jaar pas hun feest, vandaar dat zij graag nu wilde gooien. Maar iedereen moest natuurlijk wel eerst kei hard “Bal, Bal, Bal….” roepen, zodat Roy & Jolijn (en hun kinderen) het ook goed konden horen. Dat was gelukkig geen probleem. Daarna trok de stoet aan kinderen (en pappa’s en mamma’s) naar de Hofweg, waar Denny & Lilian wonen. Zij gooiden van achter hun schutting allerlei lekkernijen, omdat hun slaapkamerraam niet bereikbaar was.
 
Vervolgens ging iedereen naar de Nusseleinstraat, waar Math & Robert Vervoort-Hendriksen wonen en daarna ging iedereen naar de Landauer, waar de pasgetrouwde Mark & Loes Poels-Kleuskens wonen. Ook zij gooiden hun “bal” naar de toeschreeuwende kinderen uit America. Uiteraard werd dit rijkelijk beloond.
 
Als laatste laatste trok de stoet naar Het Beukenhof, waar het kersverse Boerenbruidspaar, Jan & Lieke Derix-Thijssen met hun kinderen, al klaar stonden in het openluchttheater van dit mooie parkje. De wasmand werd met 8 handen tegelijk geleegd en de rugzakjes en tassen van alle toegestroomde kinderen werden lekker gevuld.
 
Iedereen, de balgooiers, balvangers en organisatie, waren zeer tevreden over deze leuke activiteit. Rede te meer om het volgend jaar weer te organiseren. Dus ben of ga je dit jaar trouwen, meld je dan zeker aan bij de Dorpsraad van America.
 
Foto’s van het Balgooien 2023 zijn te bekijken via Google Foto’s.
Hieronder het Balgooien in beeld.
 
 
 
 
Priësoêtreiking Carnavalsoptocht 2023

Priësoêtreiking Carnavalsoptocht 2023

Noa d’n optocht vaan moandag 20 fibruari waas de priësoêtreiking en aansloêtend een groêts Carnavalsbal in De Bondszaal van America. De Erikakapel, Joekskapel Mekkeluk Zát en DJ Tik Tak Theo zurgde vur de juuste sfeer in zaal, veurafgoand en tijdes de oêtreikingen.

Jeugdpreens Tom III en Jeugdprinses Saar I reikte de priëze oêt aan de kiender, Preens Rick II, Preenses Anne en hun adjudante Roy en Geert deeje dit beej de groête meense.

OÊTSLAAG KIENDER
Eenlinge Jeugd
1. Phoebe Weijs – Diny pensioen
2. Lotte Sikes – Hedduh geej mienu Rik gezeen?

Groepe Jeugd
1. Victor Tielen en groep – trots op de boer
2. Kim en Ilse Hoeijmakers, Elle Sikes en Marly Coumans – 4x Prinses Anne

OÊTSLAAG VOLWASSENE
Eenlinge
1. Daantje de Vaandeldrager (André Daniëls) – Rowwen (Christiaan) Hèze terug in America
2. Jeu Pouwels – Ik pik dun droad wir op

Kleine Groepe
1. AVV Vrouwen 1 – AVV vrouwenvoetbal
2. MEAM (Mieterik en America) – Weej zien op zeuk noar ôs Plekskes va Geluk
3. De drie miepen (Mariet, Ine en Petra) – Levende Kersttocht 
4. Opa en de 2 kleinkids (fam. Reintjes) – Fanclub Gradje Kratje Adje

Groête Wages
1. ParadeTreiers – Decibels
2. Weej vaan die 3 joar op reej! – Diny van Heijster

Groête Groepe
1. NaatCastje 2.3 – Cast gezocht
2. De Zwarte Plak – Ok de profs van de Plak kwissen met gemak
3. Vc d’n Trechter – Vrijwilligers Turftreiërs
4. De Vrouwlie ván – Wej zien de (d)road kwiet

Noa afloêp vaan de priësoêtreiking kwoam La Bamba de bühne op. Zeej zurgde same met DJ Tik Tak Theo vur een geweldig moëj fiësje noaderhand in de zaal. De Bondszaal was gewoon te klein, want het daak ging er weer af….

De foto’s vaan de priësoêtreiking, ziën te bekiëke en te douwnloade via https://photos.app.goo.gl/vykr49ZwHPPkHLAj9
Heeronder de groepsfoto’s vaan de iërste priëswinnaars.

 

 
 
 
Carnavalsoptocht Turftreiërs 2023

Carnavalsoptocht Turftreiërs 2023

Noa 3 joar wachte mocht het wèr…
Op moandag 20 februari trok d’n Carnavalsoptocht van De Turftreiërs wèr dor ut dûrp. Beginnend beej de Gerard Smuldersstroat/Kabroekstroat trokken hiël waat kiender en volwassene doar de stroate van ‘t Turftreiërsriëk, ma ni vurdaat ze succes gewenst werde doar ozze prees Rick II en ziën prinses Anne met hun adjudanten Roy en Geert.

Veurop leepe Vorst Loek en Ceremoniemeister Bas natuurlijk. Die hebbe ‘t trouwes ni zò mekkeluk teggewoardig, want aan hun kèrke te zeen giët ‘t neet zò good met de Carnavalsverrieniging.
De stoet werd uiteraard gesloate doar Preens Rick II en ziên hiële gezelschap op de groête preensewage. Het waas wèr unne super schonne optocht dit joar, woavur dank aan alle deelnemers.

Foto’s gemákt dor Marco ván deze optocht ziën nouw te bekiêke en te douwnloden via Google Foto’s.
En bekiek heeronder de ganse optocht, di gefilmd is dòr Hay Mulders.

Boorebrulluft 2023, Jan & Lieke

Boorebrulluft 2023, Jan & Lieke

Op zondag 19 februari 2023 traden Jan & Lieke Derix- Thijssen als Boorebroedspaar van De Turftreiërs voor het onecht in het huwelijksbootje. Dit keer vond de plechtigheid plaats in het mooie openluchttheater van Het Beukenhof.

Na drie jaar wachten was het wel weer eens tijd voor een onecht huwelijk in America. En in deze moderne tijd is dat zo geregeld natuurlijk. Tinder bracht Jan & Lieke bij elkaar en van het één kwam het ander. Hoe precies? Bekijk dat hieronder.

Aansluitend vond de receptie en het grote huwelijksfeest plaats in de Boerenschuur van De Bondszaal, dit met muziek van Joekskapel Mekkeluk Zât en De Erikakapel. Het werd uiteraard nog een gezellig feest tot in de kleine uurtjes….
Foto door Hay Mulders van deze Boorebrulluft zijn te zien en te downloaden via Google Foto’s.
Foto door Marco Hesp van deze Boorebrulluft zijn te zien en te downloaden via Google Foto’s.

Verhaal: Silvia van Rosmalen
Video: Marco Hesp

Prinsenbal 2023

Prinsenbal 2023

Op 14 januari 2023 vond, na drie jaar wachten, weer eens een Prinsenbal plaats.
Wie zou de nieuwe Prins van De Turftreiërs gaan worden….?
En wie worden het nieuwe Boorebroedspaar?
We zien het hieronder….

 

 

– kortere versie, uit de hand gefilmd –