Examen 2023


Een paar vragen en opdrachten om eens te kijken wat er is blijven hangen…. Vraag 1

Met welke website zoek je iets op internet?

Noteer jouw naam en mailadres en het antwoord in het berichtenveld.
Los dan de som op (dit is een beveiligingsvraag) en verzend daarna de antwoorden.

Antwoord op vraag 1

10 + 15 =