Vraag 1:
In welk jaar werd Aan de Brug gebouwd?

Antwoord per SMS
sturen aan Marco!