Bestuur

Het bestuur van Stichting ‘t LaefHoês America wordt gevormd door:
• Voorzitter – Ben van Essen
• Secretaris / penningmeester– Toos Tielen
• Bestuurslid – Pieter van Wijk
• Bestuurslid vanuit cliënten – Jan Driessen

Onderstaand stellen de bestuursleden zich aan u voor:

Ben van Essen
Mijn naam is Ben van Essen. Ik ben 67 jaar, gehuwd en woon in Sevenum. Ik heb sociologie gestudeerd omdat ik geïnteresseerd ben in hoe mensen samen leven en werken. Die interesse komt tot uiting in mijn werk als Strateeg bij de provincie Limburg. De afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt aan de vraag: hoe kunnen we de demografische veranderingen het beste begeleiden? Dan gaat het onder andere om ontgroening, vergrijzing en bevolkingskrimp. Zaken die ook in America spelen. Buiten mijn werk bij de provincie ben ik altijd bestuurlijk actief geweest, onder andere als gemeenteraadslid, wethouder en allerlei besturen in de regio of landelijk. Zo ben ik momenteel voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Limburg en van Welzijnsstichting Synthese. Beide organisaties zijn sterk gericht op de leefbaarheid in dorpen als America. In de overige vrije tijd ben ik onder andere ezelhoeder en trombonist.

In mijn kennismakingsgesprek met de Initiatiefgroep GCA eind 2010 werd mij snel duidelijk dat de plannen voor een gezondheidscentrum goed doordacht waren. Wat me het meeste aansprak was de ambitie om een sterke samenwerking te ontwikkelen tussen participanten, cliënten en bestuur. Gezien ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de veranderende levensstijl op het platteland, ben ik er van overtuigd dat een bundeling van krachten de beste basis is om de leefbaarheid in een dorp als America sterk te houden. Bouwen aan een GCA van en voor de gemeenschap, past daar perfect in. Ik ben zeer gemotiveerd om daar mijn bijdrage aan te leveren.


Toos Tielen-Vervoort

Mijn naam is Toos Tielen-Vervoort. Ik ben 59 jaar, gehuwd en moeder van 3 kinderen. Geboren en getogen in America. Ik was werkzaam als Intern Specialist Verzekeren bij de Rabobank en momenteel ben ik thuis.

Toen ze mij vroegen om bestuurslid te worden moest ik niet nadenken of ik het wel wilde doen maar of ik het kon combineren met mijn dagelijkse bezigheden. Als je zorg en de maatschappelijke dienstverlening in het eigen dorp kunt houden is dat alleen maar goed voor een optimale leefbaarheid. Want wie wil er nu niet zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen in zijn/haar eigen dorp. Als bestuurslid van Het LaefHoês kan ik daar een steentje aan bijdragen. Mijn functie in het bestuur is die van secretaris.


Pieter van Wijk

Mijn naam is Pieter van Wijk. Ik ben gehuwd en woon in het Brabantse Nuenen. Met mijn ervaringen als oud – huisarts en bestuurder in de gezondheidszorg (Raad van bestuur Cohesie) weet ik als geen ander hoe de eigentijdse gezondheidszorg er uit ziet en ik ben geboeid door het proces dat we hier in America in dit kader doorlopen hebben.

Vanaf het begin ben ik nadrukkelijk en intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het LaefHoês als kwartiermaker en van af 2017 heb ik de plaats ingenomen van Jan van Dongen in het stichtingsbestuur.


Jan Driessen

Mijn naam is Jan Driessen. Toen Jan van Dongen mij belde in het voorjaar van 2010 met de vraag om in een voorbereidingscommissie zitting te nemen om de haalbaarheid van een gezondheidscentrum in America te onderzoeken/realiseren heb ik meteen ja gezegd.

Ik voel me erg betrokken en wil me graag inzetten om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Mijn aandachtsgebied binnen het bestuur is het behartigen van de belangen van de cliënten van het LaefHoês.