Missie / Visie

In 2010 zijn we, samen met een aantal Americanen, gaan nadenken over een goede visie en missie rond gezondheidszorg en welzijn in America. In 2016 hebben we deze visie bijgesteld en herzien en samen met de zorgprofessionals in het (inmiddels) LaefHoês beschreven:

Missie
Uitbouwen van gezondheidszorg en welzijn voor America (en de daarmee verbonden omgeving) waarbij vooral de combinatie van ontmoeten, welzijn en gezondheid centraal staat, met het LaefHoês als basis. Het LaefHoês herbergt het gezondheidscentrum America en fungeert als ontmoetingsplek. Er wordt geïntegreerde, laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige professionele eerstelijns zorg geboden, in nauwe afstemming met de bewoners en hun eigen inzet voor zorg en welzijn. De combinatie van zorg en welzijn in één gebouw, waar de elementen van positieve gezondheid samenkomen, draagt bij aan een optimaal leefklimaat voor jong en oud.

 

Visie
Het LaefHoês stimuleert een actieve inzet en eigen regie van bewoners in het behouden of verkrijgen van welzijn en gezondheid. De zorg- en dienstverleners van het LaefHoês ondersteunen hierbij vanuit hun specifieke kennis en kunde. Het LaefHoês groeit binnen vijf jaar uit tot hét kruispunt voor zorg en welzijn in America (en omgeving). Het LaefHoês biedt een inspirerende werkomgeving waarin professionals en vrijwilligers met elkaar samenwerken en zorg en welzijn zoveel mogelijk geïntegreerd wordt aangeboden. Samen (bewoners en professionals) neemt men verantwoordelijkheid voor het realiseren van een leefomgeving waar mensen met plezier willen en kunnen leven en wonen.