Wanneer kan ik terecht bij Repair Café America

De voorbereidingen en oprichting van Repair Café America zijn in volle gang.
Het ligt in de bedoeling in het najaar van 2018 te kunnen starten.

Zodra er data bekend zijn zullen we die in de locale media en op deze internet site kenbaar maken.