Jaarlijks vindt op 4 mei de Dodenherdenking plaats. In America is dit bij het verzetsmonument aan de Griendtsveenseweg. Bij dit monument, dat vorig jaar gerenoveerd is, spraken Rita Geurts van het Comité “De Zwarte Plak” en Michael van Rengs mooie woorden ter nagedachtenis over al het leed in de wereld. Ook dit jaar lazen 6 kinderen uit groep 7 en 8 (Jonna, Mieke, Lara, Janne, Jazlyn en Janny) een gedicht voor. Erg goed en mooi gedaan.

Na afloop mochten de aanwezigen een kopje koffie/thee met een stuk vlaai nuttigen in Het Peelmuseum en werden enkele mensen bedankt, zoals Mia Claassens en Jac van den Munckhof voor hun jaren lange inzet in de organisatie van de herdenkingen in America. Ook Michael van Rengs werd bedankt voor zijn mooie toespraken die hij al jaren geeft en Peter van den Munckhof die al jaren “De Last Post” ten gehore brengt voor de 2 minuten van stilte ter nagedachtenis aan alle overledenen.

Enkele foto’s zijn te bekijken via Google foto’s.