Uit een haalbaarheidsonderzoek dat onlangs is gehouden blijkt dat de Schiksedijk/Eickhorsterweg tussen Meterik en America de meest geschikte locatie is voor een gezamenlijk sportpark voor de voetbalclubs va America en Meterik en de Tennisclub van America. Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft daarop € 155.000 beschikbaar gesteld om de locatie verder te onderzoeken.

De twee voetbalclubs zijn voornemens te gaan fuseren om de toekomst van het voetbal in beide dorpen te kunnen garanderen. Door de huidige en de te verwachten ledenaantallen van beide clubs zien zij fuseren als de beste optie. Gesprekken hierover zijn in een vergevorderd stadium, sterker nog, de jeugd van beide clubs spelen al een tijdje heel goed samen. Voorwaarde voor een succesvolle fusie is wel een nieuw sportpark tussen America en Meterik. Dit om een nieuwe frisse start te kunnen maken op “neutraal” terrein.

Naast de bestaande locaties van de clubs, zijn er ook drie nieuwe locaties onderzocht, namelijk aan de Meteriksebaan Noord, de Meteriksebaan Zuid en aan de Schiksedijk/Eickhorsterweg. Deze laatste locatie biedt dus de optie, het is het meest centraal gelegen, heeft de meeste ruimte en dit geeft de beste mogelijkheden voor een ideaal sportpark. Financieel is dit ook de voordeligste keuze van de drie nieuwbouwlocaties. Dat is de reden dat het college nu deze locatie verder wil laten onderzoeken voor planvorming en een bestemmingsplanprocedure. De gemeenteraad beslist op dinsdag 19 december over het voorstel.

Wat vindt u?
Laat het ons weten in onderstaande enquête van deze site.

 

De voetbalclubs van America en Meterik willen gaan fuseren. Een nieuw sportpark precies tussen America en Meterik vind ik daarom een goed idee!


Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...