Op zaterdag 8 september werden aan de Meister Rongenstraat en Grad Poelsstraat twee kunstwerken onthuld. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de families Rongen en Poels, Werkgroep Oud America, Dorpsraad America, Muziekvereniging St. Caecilia en Toneelvereniging De Vrije Spelers is al sinds mei 2017 bezig geweest om deze belangrijke mensen voor America het eerbetoon te geven dat ze verdienen.
 
Naast de straatnamen en informatieborden zijn dit voorjaar ook 2 bomen geplaatst ter nagedachtenis. Vandaag werden er twee RVS metalen kunstwerken onthuld, die ontworpen zijn door beeldend kunstenaar Sjer Jacobs uit Tegelen. Hierin is het verhaal van de mannen prachtig tot uitbeelding gebracht. De achterkleinkinderen hadden de eer om de doeken te verwijderen.
 
Hay Mulders praatte namens de werkgroep de middag aan elkaar en vroeg o.a. iemand van de familie Rongen de laatst overgebleven appel van de boom te nemen en deze onder de kinderen van Martin Rongen te verdelen. Een mooi moment.
 
Als eerste werd het kunstwerk rond de notenboom van Grad Poels onthuld, een stalen boomkorf, met daarin het gezicht van Poels kunstzinnig uitgesneden en logo’s van de KBO, Werkgroep Oud America, de voetbal- en biljartvereniging.
 
Daarna was het kunstwerk van Meister Rongen aan de beurt. Drie achterkleinkinderen hadden de eer het doek te verwijderen dat er om gewikkeld was. Op zijn kunstwerk zijn symbolen terug te vinden van M.V. St. Caecilia, onze toneelvereniging en natuurlijk zijn onderwijzerschap. Sjer Jacobs en Hay Mulders gaven daarop een uitleg over wat er zoal te zien in in de uitsnedes.
 
Wethouder Han Geurts sprak hierna nog lovende over dit initiatief van de werkgroep en bewonderde de aanpak van Americanen bij de vele projecten die opgepakt worden. Hij hoopte dat dit eerbetoon aan wat Meister Rongen en Grad Poels voor het dorp gedaan hebben andere mensen ook aanzwengelt om iets te doen voor hun dorp en voor andere mensen.
 
Na afloop was er nog een gezellige naborrel bij de familie Poels, waar Sjer, Antoinette en Hay nog even bedankt werden voor hun bijzondere inzet voor dit project. De werkgroep hoopt in de toekomst meer van dergelijke kunstwerken te mogen onthullen, plannen hiervoor zitten al in de pen. Als de benodigde financiën hiervoor gevonden worden en het moment daar is, dan wordt dit uiteraard weer kenbaar gemaakt.
 
Via Google Foto’s zijn een aantal foto’s te bekijken en te downloaden.
Hieronder een uitgebreid videoverslag van deze onthulling.