Beste Americanen,
De gemeente heeft besloten om de papierinzameling per direct te stoppen tot nader bericht. Dit om de gezondheidsrisico’s voor alle vrijwilligers die ingezet worden niet onnodig in gevaar brengen. De vrijwilligers van Jong Nederland America staan hier uiteraard ook achter!

Dit gaat wel verstrekkende gevolgen hebben voor ons en u. Want waar moet u nu naartoe met uw papier?

Als de papierinzameling in de toekomst weer hervat wordt, zijn de normale persvrachtwagens niet meer toereikend, want iedereen heeft dan uiteraard meer papier in huis. De inzamelbedrijven hebben helaas niet meer vrachtwagens beschikbaar als dat er nu ingezet worden. Om die problemen bij de hervatting te voorkomen en voor inwoners die hun papier niet zo lang kunnen bewaren is besloten een tijdelijke brengmogelijkheid in het leven roepen.

Tijdens de normale inzameldag, komende zaterdag 21 maart van 09.00 tot 12.00 uur, komt er op het plein voor de kerk aan de Past. Jeukenstraat een kraakperswagen te staan. Iedereen kan hun papier daar dan zelf naar toe brengen en zelf in deze vrachtwagen gooien. De enige aanwezige is de chauffeur van de kraakperswagen die alleen de taak heeft om het papier regelmatig aan te persen. Hiermee wordt onderling contact te het minimum beperkt.

Graag willen wij u verzoeken hier zo veel mogelijk gebruik van te maken om problemen in de toekomst voor ons allemaal te beperken. We moeten samen door deze gezondheidscrisis heen zien te komen en hiermee helpt u ook een handje mee.
Alvast ontzettend bedankt!!!