Reconstructie Gerard Smulderstraat en Wouterstraat

In december heeft de gemeente in samenspraak met Adviesbureau Kragten en een klankbordgroep van verschillende bewoners Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers uit Oss geselecteerd als bouwteampartner voor de reconstructie van de Ger. Smuldersstraat en Wouterstraat. Als bouwteam is er sindsdien samen, en in overleg met de aanwonenden, gewerkt aan een nieuw ontwerp van deze straten, zie afbeelding. Vandaag is dan voor het eerst de schop in de grond gegaan.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de verhardingen, vervangen van het riool en aanbrengen van een regenwaterinfiltratievoorziening. De nieuwe bestrating zal uit elementenverhardingen (rode en gele klinkers) bestaan. Beide straten krijgen een trottoir van betontegels. Daarbij zal er ook veel groen komen in de vorm van hagen en perkjes.

Bijgevoegd ziet u ook een overzicht van de verwachte fasering en planning. Het doel is om de omgeving rond de school zoveel mogelijk her in te richten in schoolvakantieperiodes. Het kan daarom zijn dat bij eventuele onvoorziene omstandigheden de fasering/planning wijzigt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot medio september gaan duren.

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen ingesteld, welke ook met borden worden aangeduid. Op de bijgevoegde afbeeldingen zie je de omleidingsroutes ook per fase. Bij werkzaamheden aan de Wouterstraat (fase 1, 4, 5 en 6) loopt de omleiding via de Peelheideweg, Gerard Smuldersstraat, Kabroekstraat, Nusseleinstraat en Griendtsveenseweg. Tijdens de werkzaamheden aan de Gerard Smuldersstraat (fase 2 en 3) loopt de omleiding via de Kabroekstraat, Nusseleinstraat en Pastoor Jeukenstraat.

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Jochem Quist, omgevingsmanager van Vissers Ploegmakers. Hij is altijd te bereiken via reconstructieamerica@vissersploegmakers.nl.