Op dinsdag 23 april werd de stuw ter hoogte van de Schiksedijk opgetrokken ter afsluiting van het project “Verfraaien van de Kabroeksebeek”. Een handeling die werd uitgevoerd door Har Frenken (bestuurslid Waterschap Limburg) en Marco Hesp (voorzitter Dorpsraad America) in het bijzijn van o.a. Hans van der Valk (projectleider Waterschap Limburg) en Andy Rochat (projectleider Antea Group) en aanwonende van de Kabroeksebeek.

Het verfraaien van de Kabroeksebeek stond in 2004 voor het eerst op de agenda van de dorpsraad. De architect van de renovatie van de dorpskern van America had een bankje getekend op de op een van zijn tekeningen waarop men uitzicht had op een mooie kronkelende beek. Een dorpsraadlid merkte deze kronkelende beek op en opperde hier dus ook werk van te gaan maken. Nadat in 2005 de nieuwe dorpskern werd opgeleverd vonden daaropvolgend de eerste voorbereidende gesprekken plaats met de gemeente en het waterschap. Dit leidde in 2006 tot de eerste informatiebijeenkomsten met de buurt. De ideeën en plannen lagen snel op tafel, alleen de benodigde gelden (en bestuurlijke wil vanuit het waterschap) ontbraken in die jaren. De dorpsraad had vanaf het begin al een flinke bijdrage vanuit haar prioriteitsgelden van € 10.000,00 gereserveerd staan als bijdrage aan dit project, een substantieel deel van dit potje. Ook de gemeente stond vanaf het begin positief in dit plan. De daaropvolgende crisisjaren hebben altijd als rem een soort rem gewerkt, maar de dorpsraad bleef contact houden aan aandringen op uitvoer, totdat in 2017 licht aan de tunnel verscheen. Het heeft toen nog tot eind 2018 geduurd (door diverse omstandigheden) totdat de bevestiging kwam dat men met de uitvoer van het (vernieuwde) plan kon gaan beginnen. Op 7 januari 2019 werd er dan ook na bijna 15 jaar eindelijk begonnen aan de verfraaiing van de Kabroeksebeek in de dorpskern, maar ook het hieraan gekoppelde project van het verbeteren van het werkpad langs de beek tussen America en Meterik.

Aannemer Frank van Uitert heeft met zijn team hard gewerkt om de klus te klaren, van bomen rooien, herprofileren van de beek en beekkanten, het aanleggen van beschoeiing tot het planten van de nieuwe knotwilgen. Het ziet er nu prachtig uit. Het is nog even wennen, maar de twee bochten in de beek, het vissteigertje en de beschoeiingen brengen een heel ander beeld in het dorp en de nieuwe natuur er om heen moet nog wat te wasdom komen uiteraard. Maar het totaalplaatje mag er zijn.

Hieronder enkele foto’s van de het optrekken van de sluis, ter “heropening” van de Kabroeksebeek:

 

Hieronder enkele foto’s van het verfraaien van de Kabroeksebeek:

 

Deze foto’s zijn ook te bekijken en te downloaden via Google Foto’s.