Stichting Het Beukenhof heeft op vrijdag 2 maart haar nieuwe website www.hetbeukenhof.nl online gezet, zodat iedereen nu makkelijk meer te weten kan komen over het verleden, heden en de toekomst van Het Beukenhof, het groene hart van America.

De stichting is nu druk doende hun plannen voor de renovatie van dit dorpspark te realiseren. Tekeningen worden gemaakt, vele overleggen met instanties als gemeenten en planbureaus zijn er al geweest en staan nog gepland, het zoeken naar de financiële middelen en het organiseren van een goed beheer. Alles om tot een prachtige realisatie te komen voor mei 2019. Want in dat voorjaar zou het nieuwe Beukenhof open moeten gaan om er weer heerlijk in te kunnen genieten.