Compensatie voor aanleg Eventingroute Grandorse
Onderdeel van de doorontwikkeling van Grandorse (koplopers omgeving paardensport nabij de Midden Peelweg) is de aanleg van een Eventingroute. Onlangs zijn er in de bossen van Kronenberg werkzaamheden gestart om deze route te realiseren. Bij de planvorming zijn o.a. de Provincie Limburg en Bosgroep betrokken geweest en is er rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. Er is o.a. een Flora & Fauna toets uitgevoerd en een kapvergunning aangevraagd en verkregen bij de Provincie. De route is aangepast om rekening te houden met de dassen die in het gebied leven. Hierdoor was geen ontheffing in het kader van de natuurbeschermingswet noodzakelijk. Ook zijn er natuurcompensatieplannen ingediend bij de Provincie.

De werkzaamheden zijn intensief begeleid door Bosgroep, er is door hen zorgvuldig naar de effecten voor flora en fauna gekeken. De impact van de werkzaamheden op de omgeving is groot. Nu is alleen het effect van de bomenkap zichtbaar. De geplande compensatie: aanleg van een gevarieerd bos met grotere biodiversiteit als effect, is nog niet in beeld. Ondanks dat we hierover hebben gecommuniceerd, realiseren we ons dat de omgeving hierbij nadrukkelijker betrokken had moeten worden. Graag willen de initiatiefnemers de omgeving uitnodigen om de ontwikkelingen en de (bijbehorende) compensaties nader toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Echter de huidige situatie door het coronavirus laat een bijeenkomst met de omgeving nu niet toe. Zodra de omstandigheden het toelaten zal er een bijeenkomst worden georganiseerd of zoeken we een andere oplossing, mocht dit te lang duren. U wordt hierover nader geïnformeerd via lokale bladen en/of via deze pagina.

Gemeente Horst aan de Maas en Stichting Grandorse