Door het toenemende treinverkeer en de daardoor vele extra klachten van aanwonende is Prorail sinds 2017 bezig (in heel het land) om meer geluidswerende maatregelen te gaan nemen langs het spoor. Een werkgroep van bewoners en dorpsraadleden heeft op regelmatige basis al die tijd contact gehad met de gemeente en Prorail. Nu ligt er een plan om in de dorpskern geluidswerende schermen te plaatsen van tussen de 1 en 3 meter hoog. In een later stadium zullen er ook schermen geplaatst gaan worden verderop op het traject. Er liggen ook plannen om nog zonnepanelen te plaatsten op de schermen in de dorpskern. Meer informatie daarover volgt nog.

Direct aanwonenden hebben deze week een brief in de bus gehad met meer informatie over de plannen en hoe men hier op kan reageren. Wilt u ook het ontwerpbesluit “Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)” inzien en kijken wat de geluidmaatregelen zouden moeten gaan doen, dan kunt u deze bekijken op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bsv.nu/mjpg-spoorwegen). Via die site kunt u vanaf nu dus ook tot en met 20 augustus officieel reageren door een zienswijze in te dienen.

Voor de duidelijkheid, in dit plan gaat het om 2 clusters, namelijk cluster Past. Jeukenstraat en cluster Zwarte Plakweg.
Bij cluster Past. Jeukenstraat gaat het ook om woningen aan de Nusseleinstraat.
Bij de cluster Zwarte Plakweg gaat het ook om woningen aan de Griendtsveenseweg en Wachtpostweg.

Geluidsschermen langs het spoor zullen het dorp een heel andere uiterlijk geven, maar zal ook het geluid aanzienlijk reduceren voor aanwonenden die hier nu vaak wakker van liggen, letterlijk en figuurlijk.

Wilt u meer informatie over het MJPG?
Dan kunt u ook kijken op www.prorail.nl/mjpg.