Binnenkort gaat het Waterschap Limburg beginnen met de reconstructie van de verbinding tussen de Grauwveenbeek (Putbeek) en de Kabroeksebeek.

De onderkluizing (onder de parkeerplaats achter Boëms Jeu) kan bij hevige regenval het water onvoldoende verwerken waardoor het waterpeil langs de Putweg tot achter aan de Dorperpeelweg veel te hoog blijft. Nu zal er een open beek gegraven gaan worden vanaf Het Beukenhof richting het spoor en dan achter het café langs in de Kabroeksebeek vallen via een nieuwe (automatische) stuw. Als deze werkzaamheden voltooid zijn dan zal de 70 meter lange oude buis gedempt worden en zal het oude (monumentale) aquaduct verwijderd worden. Op de tekening in blauw de nieuwe watergang met een nieuw aquaduct voor de beek langs het spoor.

Afgelopen week is men al begonnen met de eerste voorbereidingen, o.a. het kappen van enkele bomen. In januari zal er echt gegraven gaan worden.