America bruist …….
Op zondag 8 januari 2017 wordt er een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Americanen en alle Americaanse verenigingen en ondernemers georganiseerd. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de winkeliers uit het dorp (zij zorgen ook voor gratis lekkere hapjes tussendoor), OVA, Stichting BOP en de Dorpsraad.

Onderdeel van deze bijeenkomst is het Americaanse kampioenengala. Kampioenen en Americanen die een bijzondere prestatie geleverd hebben in 2016 worden dan (nog eens) in het zonnetje zetten.
Ben jij zo iemand of ken jij een kampioen? Meld hem of haar dan nog aan (voor 03-01-17) via kampioenengala@inamerica.nl.
Tot dan, in de Feesttent bij Boëms Jeu !!

Vanaf 14 uur is de tent open, om 15 uur beginnen de huldigingen!
Muziek: Woodworks !!