Bijeenkomst Burgermeetnetwerk Spoor America
Vanuit het project Burgermeetnetwerk Spoor America zijn er nu ruim een jaar lang geluidsmetingen verricht met sensoren. Ook is er een vragenlijstonderzoek uitgevoerd en een meetweek gehouden met de belevingsapp (zie ook de projectwebsite  https://samenmeten.nl/projecten/burgermeetnetwerk-spoor-america).

Op donderdag 13 april zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarbij we vanuit het RIVM de resultaten van deze onderzoeken aan deelnemers, bewoners en andere geïnteresseerden zullen presenteren. Tijdens deze avond zal er daarnaast gelegenheid zijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Indien u aanwezig wilt zijn, dan bent u van harte welkom op donderdag 13 april
Inloop:          vanaf 19.15 uur
Start:            19.30 uur
Einde:           21.30 uur
Locatie:        Gemeenschapshuis Aan de Brug.

U kunt zich aanmelden via deze link: https://www.formdesk.com/rivm/aanmeldformulieramerica
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. Ook als u niet hebt deelgenomen aan het project bent u welkom.

Begin april zullen we u informeren over het programma. Mocht u nu al vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via samenmeten@rivm.nl.