Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 u
Gemeente Horst aan de Maas vraagt inwoners om na te denken over de toekomst van Horst aan de Maas. Vanaf woensdagavond 1 maart kunnen ze wensen, bevindingen en belangen voor de toekomst doorgeven via een online vragenlijst. Dit is de start van een 1,5 jarig participatietraject met de samenleving om tot een omgevingsvisie te komen. De gemeente streeft ernaar om eind 2024 de omgevingsvisie vastgesteld te hebben bij de gemeenteraad.

Alle ontwikkelingen in de leefomgeving worden in de op te stellen omgevingsvisie 2040 meegenomen. Gezondheid, wonen, mobiliteit en natuur zijn voorbeelden van onderwerpen die hierbij een rol spelen. Onderwerpen die per gebied kunnen verschillen. Daarom worden alle inwoners, van jong tot oud, opgeroepen om uiterlijk 19 maart de vragenlijst in te vullen. Wat moet in Horst aan de Maas behouden blijven en wat kan de komende jaren nog verbeterd worden? Inwoners kunnen dat aangeven via de vragenlijst die te vinden is op www.horstaandemaas2040.nl

Horst aan de Maas 2040. Dát smaakt naar meer
Inwoners en ondernemers hebben aangegeven dat ze bij de toekomst van Horst aan de Maas vooral denken aan woningen, groen, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Met de omgevingsvisie gaat Wethouder Thijs Kuipers een stapje verder: “Een vitale samenleving waar we met elkaar leven, wonen en werken. In een gezonde en duurzame omgeving. Een hechte gemeenschap met vitale kernen en trotse inwoners in de groene ruimte. Dát smaakt naar meer. Dus vragen we inwoners om te dromen over de toekomst. Hoe ziet jouw ideale omgeving er in 2040 uit? Wat is daarvoor nodig? Belangrijke vragen, waarbij ik nadrukkelijk ook de jeugd wil oproepen om hun beeld aan ons mee te geven. Het gaat immers over jullie toekomst!”. De wethouder vult aan: “En hoewel alle fijne dingen naar méér smaken, zijn sommige toekomstdromen tegenstrijdig met elkaar. Daarom moeten er keuzes gemaakt gaan worden. De komende periode gaan we dan ook intensief het gesprek aan met de samenleving zodat we goed in beeld kunnen brengen waar de dillema’s zitten wat ervoor nodig is om de juiste keuzes te maken”.

Stevig participatietraject voor een omgevingsvisie met méér ambitie
De vragenlijst is de start van het uitgebreide participatietraject. In de komende maanden worden maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers uitgenodigd om via dialoogsessies of interviews in gesprek te gaan over thema’s zoals zorg, natuur en leefbaarheid. Dat geeft inzicht in de vraagstukken die voor Horst aan de Maas in 2040 van belang zijn.

Hierna gaat de gemeente samen met inwoners en betrokkenen aan de slag om ideeën  op te halen voor de eerder geformuleerde vraagstukken. Deze, hopelijke zeer uitlopende, ideeën worden gebruik om voor- en tegenargumenten op te halen. Dit helpt om tot goed onderbouwde doelen en ambities voor 2040 te komen. De hoofdlijnen voor de omgevingsvisie, en de bijhorende dillema’s, worden eind 2023 aan het college en de gemeenteraad voorgelegd. In 2024 wordt vervolgens een verdiepingsslag gemaakt met inwoners, ondernemers en  maatschappelijke organisaties, waarmee de visie verder wordt uitgewerkt. Op www.horstaandemaas2040.nl is meer toelichting te vinden over het proces en de totstandkoming van de omgevingsvisie die eind 2024 ter vaststelling aan de raad voorligt.