Digitale informatieavonden gaan van start over mogelijke energielandschappen in Horst aan de Maas
De ontwikkeling van de energielandschappen is onderdeel van de campagne #WijgaanGroen van de Gemeente Horst aan de Maas.

De gemeente wil grip houden op de realisatie een duurzame energievoorziening zodat dat de opbrengsten hieruit zoveel mogelijk lokaal worden ingezet. De gemeente zet zowel in op zonne-energie als windenergie. In het Kader Opwek Duurzame Elektriciteit (KODE) zijn de voorgenomen uitgangspunten vastgelegd.

In maart start de gebiedsverkenning naar de realisatie van mogelijke energielandschappen in de gemeente Horst aan de Maas. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding waarbij u, als inwoner een belangrijke rol heeft. Er zijn twee verkenningsgebieden aangewezen in de gemeente Horst aan de Maas: Verkenningsgebied Mariapeel en Verkenningsgebied A73/ Maaslijn.

Het doel van de verkenning is om samen met de bewoners en grondeigenaren in en om de verkenningsgebieden te inventariseren of een energielandschap in de gemeente Horst aan de Maas wenselijk en haalbaar is.

Lokaal eigenaarschap
Mocht een lokaal energieproject haalbaar en wenselijk zijn, is het uitgangspunt van de gemeente Horst aan de Maas dat inwoners van de gemeente voor minimaal 50% en bij voorkeur 100% eigenaar worden van het project.

Baten naar de bewoners
Een ander doel van een mogelijk lokaal energieproject is dat de baten zoals de opbrengst die voortkomt uit een zonne- of windpark ten goede komt van de gemeenschap, bijvoorbeeld via coöperatief mede-eigenaarschap. Dit verkennen we de komende periode. Daarnaast kunnen maatschappelijke initiatieven via een beschikbaar gesteld omgevingsfonds voor de directe omgeving van een project worden gerealiseerd.

Informatieavonden
Verkenningsgebied A73/ Maaslijn – 17 maart 2021 van 20.00 tot 21.00 uur
Verkenningsgebied Mariapeel – 22 maart 2021 van 20.00 tot 21.00 uur

Op www.energielandschaphorstaandemaas.nl kunt u zich opgeven voor deze informatieavonden.
U kunt er ook nu al uw mening achter laten door de digitale vragenlijst invullen!