Al jaren wordt er gevraagd naar en gesproken over een fietspad langs de Hoebertweg en Spoorweg. De vele verzoeken hiervoor zijn in het verleden niet gehonoreerd. Maar nu gaat die er dan eindelijk komen….
 
De gemeente is voornemens de zogenaamde “Greenport Bikeway” vanaf Station Horst-Sevenum ooit door te trekken tot aan Deurne. Voor het eerste traject (fase 1) tot aan America zijn nu de tekeningen klaar, de vergunningenprocedure doorlopen en de financiële middelen gevonden. De gemeente wil dit fietspad voor het einde van dit jaar klaar hebben. Maar voordat begonnen wordt met de uitvoering zullen de aanwonenden en alle andere geïnteresseerden geïnformeerd worden.
 
Helaas kan en mag dit nog niet via een gezamenlijke centrale bijeenkomst in een zaaltje, daarom zal er op donderdag 11 maart een digitale informatieavond plaats gaan vinden. Deze is door iedereen vanaf 20.00 uur te volgen via een Livestream op de computer, tablet of telefoon. Daarbij kan iedereen ook live reageren en vragen stellen over de plannen.
 
Aanmelding bijeenkomst
Om te kunnen deelnemen aan deze bijeenkomst dient u uiterlijk 10 maart a.s. een email te sturen aan PostbusEenG@horstaandemaas.nl onder vermelding van informatiebijeenkomst Greenport Bikeway. U ontvangt aansluitend informatie over de wijze waarop u de bijeenkomst digitaal kunt bijwonen.
 
Beschikt u niet over de benodigde apparatuur (laptop/pc of mobiele telefoon), dan kunt u wellicht meekijken met een van uw naaste buren (rekening houdend met de geldende Corona maatregelen).
 
Geeft deze uitnodiging nog aanleiding tot vragen, dan kunt u per mail contact opnemen met Brian Voesten via b.voesten@metanoia-pm.nl