Koninklijke onderscheiding voor Frans Steeghs uit America
Na de opening van het nieuwe bijenpaviljoen bij het Peelmuseum in America op zondag 16 april reikte burgemeester Palmen een koninklijke onderscheiding uit aan Frans Steeghs. Frans wordt omschreven als een spin in het web, iemand waarop je kunt vertrouwen, die gemaakte afspraken nakomt en dit ook verwacht van anderen.
 
Buurtvereniging ’t Turfhöpke
Frans is bijna 20 jaar bestuurslid geweest van Buurtvereniging ’t Turfhöpke, waarvan tevens 15 jaar voorzitter. Hij heeft in die periode samen met zijn collega bestuursleden vele activiteiten georganiseerd voor de 46 families die aangesloten zijn bij de buurtvereniging.
 
Stichting Peelmuseum America
Vanaf 2003 is Frans voorzitter van Stichting Peelmuseum America. Naast de dagelijkse gang van zaken en de contacten met diverse instanties draagt hij onder meer zorg voor boekingen van groepen en van individuele bezoekers, verzorgt hij rondleidingen, verricht hij allerlei klusjes, zorgt hij voor onderhoud van het groen hij draagt hij zijn steentje bij daar waar op het terrein gebouwd moet worden. Onder zijn leiding is het museum jaarlijks vernieuwd en uitgebreid. Dankzij zijn tomeloze doorzettingsvermogen en geduld is het in 2021 gelukt een duurzame oplossing te vinden voor het voorbestaan van het museum.
 
St. Josephparochie America
Sinds 2014 verzorgt Frans samen met andere vrijwilligers het onderhoud van het kerkhof van St. Josephparochie America. Maandelijks komt het clubje bij elkaar om te zorgen dat het kerkhof er weer netjes bij ligt. Ook is hij medeorganisator van de jaarlijkse vrijwilligersavond.
 
KBO America
In 2015 is Frans toegetreden tot het bestuur van KBO America, waar hij kort daarna gekozen werd tot voorzitter. Dit doet hij tot de dag van vandaag met veel overgave en inzet. Daarnaast heeft hij, nadat de toenmalig secretaris zijn functie neerlegde, in 2017 ook de werkzaamheden van het secretariaat overgenomen. Bovendien speelt de Frans een belangrijke rol bij het organiseren van de activiteiten en uitstapjes.
 
Stichting Horst aan de Maas 800
Tot slot was Frans enthousiast vrijwilliger bij Stichting Horst aan de Maas 800 en betrokken bij de organisatie van drie evenementen.
 
Frans, van harte gefeliciteerd met deze mooie koninklijke waardering!