Tijdens een goed bezochte informatieavond m.b.t. de toekomstige aanpassingen/verfraaiingen aan de Kabroeksebeek werden de conceptplannen van het Waterschap gepresenteerd door Hans van der Valk en Rob Vriends van onderzoeksbureau Antea Group.

Vragen uit de zaal konden meestal direct beantwoord worden waarop ook instemmend werd gereageerd. De vragen en opmerkingen vanuit de zaal worden nog verwerkt in het eindplan dat nog door het bestuur van het Waterschap goedgekeurd moet worden. Heeft u nu nog vragen, dan kunt u deze kenbaar maken via voorzitter@dorpsraadamerica.nl. Dan kan dit meegenomen worden. Indien de plannen definitief zijn zal dit gecommuniceerd worden met het dorp. Verwachte uitvoerdatum ligt nu in maart 2018.

De presentatie van deze avond (aangevuld met nog enkele extra afbeeldingen) is nu te bekijken via Presentatie Herinrichtingsplannen kabroeksebeek.