Gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Limburg promoten het afkoppelen van hemelwater van het riool door o.a. een subsidie aan te bieden voor de te nemen maatregelen. Op 25 april werd hier al een presentatie over gegeven in Aan de Brug i.s.m. Dorpsraad America. Het afkoppelen van het riool geeft minder druk op het rioolstelsel, maar bovenal houdt het op deze manier het grondwaterpeil in eigen perceel op goede hoogte. Regenwater is schoon en het is jammer dat dit zich via de regenpijp vermengt met vervuild water, waardoor het gereinigd moet worden. Door af te koppelen komt dit water niet in het riool terecht. Het bestuur van ‘t LaefHoês wilde ook graag hun gebouw milieuvriendelijke maken op deze manier.

Op 30 en 31 augustus werden de werkzaamheden uitgevoerd. Het regenwater wordt nu geleid naar twee grote (ondergrondse) gaten in de tuin aan de zij- en achterkant van ‘t LaefHoês, waar het zogenaamde Hydrorock drainage en buffersysteem in aangelegd werd. Dit buffert het water bij regenval, waarna het daarna doorstroomt naar het grondwater. Dit systeem kan in de tuin, maar ook onder bijvoorbeeld de oprit aangelegd worden. Het is erg sterk een duurzaam. Een ideale oplossing dus.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor u, dn kunt u kijken op www.waterklaar.nl en www.horstaandemaas.nl.