Uitnodiging…!!!
Op woensdagavond 26 april wordt er vanaf 19.30 uur een informatieavond gehouden mbt het afkoppelen van het regenwater van uw huis van het riool. Wilt u meer weten? Kom ook naar Aan de Brug!

Het merendeel van het hemelwater dat op verhard oppervlak valt wordt via het rioolstelsel afgevoerd. Veel gemeenten en de Limburgse waterbeheerders willen het hemelwater afkoppelen van het riool, dat wil zeggen dat het hemelwater wordt gescheiden van het vuilwater.

We krijgen vaker te maken met hevige neerslag. Dit zorgt voor extra wateroverlast. Borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders, milieuvervuiling, vuil rioolwater in sloten én onnodige zuivering van schoon water; het wordt meer regel dan uitzondering, als we niet ingrijpen. Om bovenstaand scenario het hoofd te bieden, moet meer geld aan transport en zuivering van water worden uitgegeven. Ook jij betaalt hieraan mee. Bijvoorbeeld via rioolheffing en waterschapsbelasting.

Het is goed te weten dat gemeenten, samen met waterschappen, allerlei maatregelen nemen om wateroverlast in jouw wijk te voorkomen. Maar alleen met jouw hulp, kan er écht een verschil worden gemaakt. Want ook al heb je zelf (nog) geen wateroverlast, de afvoer van jouw water heeft wel degelijk invloed op de wateroverlast bij anderen in je wijk. Alleen door met z’n allen anders om te gaan met regenwater kunnen we problemen voorkomen en besparen op kosten. Onder ander door regenwater in de tuin beter te benutten.

Dorpsraad America organiseert daarom in samenwerking met de Gemeente Horst aan de Maas en het Waterschap Limburg een informatieavond over het afkoppelen van uw regenwater. Enkele gastsprekers zullen tekst en uitleg geven over de procedure en subsidiemogelijkheden die onlangs beschikbaar gesteld zijn voor u. Voor meer informatie kijk alvast op www.waterklaar.nl of www.horstaandemaas.nl

We zien jullie graag op woensdagavond 26 april om 19.30 uur bij Aan de Brug!
De koffie staat klaar.