Op zaterdag 17 juni 2017 zal de Meister Rongenstraat in America officieel geopend worden. De familie Rongen heeft voor deze datum gekozen, daar dit dan de 30e sterfdag is van meester Martin Rongen.
Een werkgroep vanuit familieleden, Werkgroep Oud America, Muziekvereniging St. Caecilia America, Toneelvereniging De Vrije Spelers en Dorpsraad America zijn al enige tijd bezig geweest met de voorbereidingen op dit heuglijke moment. Dit omdat Martin, naast tal van andere functies in America, aan de wieg heeft gestaan van de grote successen van bovenstaande verenigingen.

Vanaf 16.30 uur zal er een stoet vertrekken vanaf de (voormalige) woning van Meister Rongen (Past. Jeukenstraat 21). Deze stoet wordt vooraf gegaan door de jubilerende Muziekvereniging St. Caecilia (zij bestaan dit jaar 100 jaar), gevolgd worden door leden van Toneelvereniging De Vrije Spelers, Dorpsraad America en natuurlijk, last but not least, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Meister Rongen.

De opening zelf wordt verricht door Ab Rongen, zoon van Meister Rongen, Hay Poels (86) als oudste lid van De Vrije Spelers en 59 jaar lid van deze toneelvereniging en Mirthe Cox, (13) als jongste lid van de “grote” formatie van Muziekvereniging St. Ceacilia.
Naast de opening van Meister Rongenstraat zullen er ook informatieborden onthuld gaan worden van de straatnaamgevers van de nieuwe straten in America-West, namelijk Grad Poels en Martin Rongen. De werkgroep heeft zich ook hiervoor ingespannen. Twee mooie borden is het resultaat. Benieuwd? Kom dan ook zaterdag een kijkje nemen…..