Vandaag werd er een informatiebord onthuld op de brug boven de beek over de recente werkzaamheden aan het Grauwveen (Putbeek) en Kabroeksebeek. Er is een open verbinding gemaakt tussen beide beken en de overkluizing (verbindingsbuis onder de parkeerplaats van Café Boëms Jeu) is gedempt. Hiermee is ook een automatische vuilvangsysteem en gemoderniseerde automatische stuw geïnstalleerd met nieuw aquaduct, een bijzonder object waarmee 2 waterwegen elkaar kruisen. Met deze systemen kan het Waterschap Limburg het waterpeil sneller en beter reguleren, waarmee er minder wateroverlast zou moeten zijn stroomopwaarts in de toekomst.
 
Namens het Waterschap legde projectmanager Jan Jacobs en dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen wat meer uit over het gehele project. Marco Hesp van Dorpsraad America sprak de dank uit voor de goede samenwerking en het oplossen van het probleem. Later wist Tom Spee van het Waterschap nog wat meer uit te leggen over de technische zaken van de genomen maatregelen.
 
Foto’s: Stefan Koopmans (Waterschap Limburg)