Eindelijk….

De werkgroep Wonen in America is de laatste tijd druk doende geweest op stappen te kunnen gaan zetten voor ontwikkeling van fase 2 voor wonen tussen de Wouterstraat en Kerkbosweg. Daar liggen nu mogelijkheden. En om precies te weten aan welke woningen behoefte is de komende jaren wordt er daarom op maandag 20 december om 19,00 uur een participatieavond georganiseerd door de werkgroep, samen met de gemeente en stedenbouwkundig bureau Verbeek.

Helaas kunnen we (voorlopig en jammer genoeg) niet fysiek bij elkaar komen, daarom zal dit een digitale bijeenkomst gaan worden via MS Teams. Wil jij ook meedenken en praten over de woonontwikkelingen in dit gebied? Meld je dan aan voor 18 december via postbuseeng@horstaandemaas.nl, onder vermelding van Bijeenkomst Wouterstraat en uw naam en adres. Je ontvangt daarna dan een uitnodigingslink vanuit de gemeente.

We hopen jullie dan ook (in beeld) te zien….