161003 Onderzoek treinoverlastOp maandag 3 oktober vindt om 19.30 uur de presentatie plaats van de het Rapport “Treinoverlast America” in Café Boëms Jeu. Dit rapport is opgesteld na onderzoek door SP Horst aan de Maas. Voor de zomer werden de direct aanwonenden geënquêteerd, tijdens de presentatie hoort en ziet u de resultaten.

Als je aan het spoor woont, moet je rekening houden met lawaai. Het hoort er nu eenmaal bij, toch? Zo wordt door veel mensen gedacht en dit wordt vaak hardop uitgesproken. Voor mensen die vlakbij een spoorlijn wonen ligt dat heel anders. Het wordt alsmaar drukker op de spoorlijn en de treinen worden steeds langer en zwaarder. “Het lawaai is veel erger geworden de laatste tijd” is een veel gehoorde klacht in America. En het leed wordt alleen maar groter. ProRail kondigde werkzaamheden aan de Betuwelijn aan waardoor de geluidsoverlast nog erger zou worden. ProRail begon met de werkzaamheden op de Betuweroute. Hierdoor moeten deze treinen omrijden via de Brabantroute waaraan America ligt. De hoeveelheid aan treinen en de zogenaamde gif treinen, die normaal gebruik maken van de Betuweroute, worden nu over het spoor Venlo-Eindhoven omgeleid.

Er blijkt echter nog meer aan de hand te zijn volgens de inwoners van America. De SP kreeg steeds meer klachten binnen van de inwoners over stankoverlast door de inzet van oude blijkbaar diesellocomotieven, forse toename van de geluidsoverlast door het grotere aantal treinen maar ook door de soort treinen. Dit gaat naar verwachting om gemiddeld extra 20 tot 25 treinen per dag. Om conclusies te trekken is er onderzoek nodig naar hoe de overlast wordt ervaren door de mensen. De SP heeft daarvoor een enquête gehouden bij mensen die wonen op straten parallel aan en langs de spoorlijn. De respons was erg overweldigend, want 61% van de uitgereikte vragenlijsten (80) heeft de SP achteraf weer opgehaald. De eerste conclusie die je zodoende kunt trekken is dat het erg leeft in het dorp.

Het rapport met de uitkomsten van de enquête, de conclusies uit de resultaten, alternatieve mogelijkheden en vervolgstappen wordt op 3 oktober gepresenteerd in café Boëms Jeu in America. De avond zal om 19:30 uur starten, dus wees op tijd.