Ben je lid van de ANWB?
Breng dan je stem uit tot 31 juli op de kloostertuin van ‘t LaefHoês via de website van de ANWB. Log in en ga naar ANWB fonds, Provincie Limburg en breng je stem uit !!

Een tuin die verbindt
Stichting ’t Laefhoes wil voor de gemeenschap van America een Kloostertuin inrichten en beheren. Deze tuin zal leiden tot concrete activiteiten voor senioren, voor de schooljeugd en voor andere dorpsbewoners. Deze activiteiten zullen enerzijds begeleid worden door vrijwilligers en anderzijds door fysiotherapeuten en leerkrachten. Informele zorg en eerstelijnszorg worden zo met elkaar verweven.

Verminderen sociaal isolement
Dit project werkt op meerdere fronten preventief. Het voorkomt en vermindert sociaal isolement van ouderen, nodigt hen uit om actief mee te doen en verkleint het valrisico en immobiliteit van ouderen. Hiermee worden zorgkosten vermeden, verminderd of op zijn minst uitgesteld. Door aandacht te hebben voor wat ouderen nog wel kunnen, draagt de Kloostertuin bij aan het welbevinden van ouderen. Zo blijven zij actieve bewoners in hun eigen dorp.

Een werkgroep ‘tuinvrijwilligers’ heeft gewerkt aan de planvorming en in samenwerking met een lokaal hoveniersbedrijf zijn ontwerptekeningen gemaakt. De werkgroep staat garant voor het groter regulier onderhoud van de tuin.

Plannen
Een Kloostertuin die ouderen samen met de schooljeugd en vrijwilligers inrichten en beheren.
Een ontmoetingsplek creëren voor senioren met bijvoorbeeld wandelmogelijkheden, beweegtoestellen en een moestuin.
Een beweegprogramma starten onder leiding van fysiotherapeuten.
Een educatieprogramma beginnen in samenwerking met de basisschool.
Een gezamenlijke eettafel in samenwerking met vrijwilligers van de dorpskeuken opstarten.
Een toegankelijke Kloostertuin voor alle gebruikers realiseren.

Uw stem is geld waard
Stem daarom nu (voor 31 juli) via: www.anwb.nl