Inleiding
Al sinds 2016 wordt er gesproken over mogelijke geluidsschermen langs de spoorlijn in America. Direct aanwonenden hebben heel veel last van het geluid, maar ook van de trillingen en het stof natuurlijk. In die tijd heeft zich, mede n.a.v. een enquête van de SP, een werkgroep geformeerd met aanwonenden, leden van de dorpsraad en onze dorpsondersteuner. De werkgroep heeft sindsdien ook zeer regelmatig contact gehad met wethouder Driessen en zijn beleidsmedewerkers.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toen samen met Prorail aangeboden ook maatregelen te willen nemen door geluidswerende schermen te gaan plaatsen, dit in het kader van het landelijke MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor). Verwachting was toen dat de plaatsing echter pas in 2024 plaats zou gaan vinden. Eerder zou niet kunnen. Prorail had wel een idee hoe dit er uit zou kunnen zien en ook de gemeente had een stedenbouwkundige visie hierover. Deze werden in 2017 aan de aanwonenden getoond in het gemeentehuis en ook aan hen werd gevraagd wat voor soort en hoogte schermen zij wilden hebben voor hun deur. Hier kwam uiteindelijk een aanbeveling uit richting Prorail.

Zonnepanelen
Ondertussen kregen we een nieuwe wethouder, namelijk Eric Beurskens. Hem kwam ter oren dat Prorail een pilot wilde starten met zonnepanelen op geluidsschermen. Dat zouden ze dan in 2021 willen uitvoeren. De wethouder had aangeboden het centrumgedeelte in America hiervoor aan te wijzen, want dan zouden de schermen er ook eerder kunnen gaan komen. Op zich een goed idee natuurlijk en Americanen zouden kunnen gaan profiteren van de opgewekte stroom langs het spoor.

Vijf partijen (Prorail, TNO, De Haagse Hogeschool, Coöperatie Reindonk Energie & Co en de Gemeente Horst aan de Maas) gingen de plannen uitwerken en in het voorjaar van dit jaar werd de opzet van dit zonnepanelenproject genaamd NEWRAIL (New Energy Wall America In Limburg) in concept aan de werkgroep gepresenteerd. Besloten werd om op 23 september de Americanen te informeren over de plannen tijdens een dorpsavond in Aan de Brug en deze was ook online te volgen. Helaas werd op die avond niet geheel duidelijk hoe het er dan in de praktijk daadwerkelijk uit zou komen te zien. Hier was wel behoefte aan. Duidelijk werd wel dat er geen zonnepanelen gemonteerd konden worden op transparante schermen, een wens van vele bewoners. Hiermee zou NEWRAIL dan ook niet doorgaan.

Visualisering
Prorail heeft nu op verzoek van de gemeente Horst aan de Maas en de Werkgroep Spoor een digitale visualisatie laten maken, welke wij jullie nu kunnen tonen. Het gaat hierbij om de materiaalkeuzes, niet om de hoogte, lengte of locatie van de schermen. De werkgroep is erg benieuwd naar de mening en wensen van alle Americanen op de plannen die nu voor liggen. Die mogen dan ook gestuurd worden naar spoor@inamerica.nl. Noteer dan ook welke variant jouw voorkeur heeft!

Er zijn 4 varianten te bekijken vanuit 3 zichtpunten:
1. Geluidsschermen met zonnepanelen, volledig van houtvezelbeton welke aan de buitenkant “bekleed” kan worden met bijvoorbeeld schanskorven met stenen voor een mooiere afwerking. Begroeiing met bijvoorbeeld klimop is niet wenselijk i.v.m. de zonnepanelen en het onderhoud hier aan.

2. Geluidsschermen zonder zonnepanelen, waarvan de onderste meter van houtvezelbeton (noodzakelijk) en de bovenste 2 meter van glas (transparant). Tegenwoordig wordt hier draadwerk voor gezet dat het opspuiten van graffiti moeilijker maakt (niet voorkomt).
Opmerking/waarschuwing: Transparante schermen zijn gevoelig voor veroudering door externe factoren, zoals vervuiling (grauw en troebel) en in sommige gevallen vandalisme (graffiti en barsten/sterren door ingooien van de ramen). Foto’s van schermen die enige jaren geleden geplaatst zijn zijn te bekijken op Voorbeelden Transparante Geluidsschermen. De schermen zullen niet schoongemaakt worden.

3. Een combinatie van houtvezelbeton schermen met zonnepanelen met aan de uiteinden transparante schermen (12 meter) waar geen zonnepanelen op bevestigd mogen worden i.v.m. de wind.

4. Geen geluidsschermen.

5. Een andere variant welke niet in de visualisatie opgenomen is, is als volgt:
Aan de Griendtsveenseweg en Wachtpostweg 1 meter hoge schermen en aan de Pastoor Jeukenstraat en Nusseleinstraatzijde 3 meter hoge schermen, waarvan 1 meter van houtvezelbeton en 2 meter transparant.
Opmerking: Deze variant is destijds door de werkgroep met wethouder Driessen besproken en zou ook als zodanig in de raadsvergadering komen, maar om een of andere onduidelijke reden is er iets mis gegaan en is dit voorstel met 2-zijdig 3 meter hoge schermen in de vergadering gekomen en aangenomen

 

Twee opmerkingen

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt de kosten van het plaatsen van standaard houtvezelbetonnen geluidsschermen van het MJPG. De meerkosten van de geluidsschermen die (gedeeltelijk) transparant zijn, zijn voor rekening van de gemeente Horst aan de Maas. Hiervoor is nog goedkeuring nodig van de gemeenteraad.
 • Ondertussen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze zomer al de vergunningsprocedure voor de bouw van de schermen gestart, zie daarvoor ook onze berichtgeving van 10 juli 2020. Op de besluitvorming van de vaststelling van het MJGP kan tot 8 januari gereageerd worden, zie daarvoor www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.

 

Uitleg visualisatie

 • Bekijk de visualisaties via https://kuula.co/ of deze QR-code.
 • Bij gebruik van telefoon of tablet deze rechtop houden.
 • Op de overzichtskaart van America zie je de drie locaties waarvan je de situatie kunt bekijken (evt. inzoomen).
 • Als je op één van de locaties klikt, dan zie je de huidige situatie in beeld met op de voorgrond 5 knoppen. De eerste knop is van deze huidige situatie, dan de drie varianten als hierboven beschreven en een knop om terug te keren naar de overzichtskaart.
 • Klik op de gewenste variantkeuze. Je ziet de geluidsschermen nu in beeld komen.
 • Door op de linkermuisknop te klikken (pc 0f laptop) en deze vast te houden kun je met de muis bewegen en hiermee 360° draaien. Bekijk je de visualisatie via de telefoon of tablet, wrijf dan over het scherm of beweeg het toestel van links naar recht om 360° te kunnen draaien.
 • Door met het muiswieltje naar voren en achteren te scrollen kun je in- en uitzoomen in de situatie.
  Bekijk je de visualisatie via de telefoon of tablet, wrijf dan met 2 vingers diagonaal over het scherm om in en uit te zoomen.
 • Door op het vierkantje (rechtsboven te klikken) komt de visualisatie volledig in beeld. Door op Esc te drukken kom je weer in het normale scherm. Op de telefoon of tablet doe je dit door weer op dit vierkantje te klikken.
 • Met de telefoon kun je ook middels een VR-bril naar de situaties kijken.
 • Door op het pijltje dat midden onderaan op de pagina staat te klikken komen de 12 basisfoto’s van alle varianten in beeld en de overzichtskaart.

Op deze manier kun je een goede indruk krijgen van hoe het er uit kan komen te zien in America als er geluidsschermen geplaatst gaan worden. Zoals gezegd is de werkgroep erg benieuwd naar de mening en wensen alle Americanen, zodat we deze kunnen doorgeven aan de gemeente en Prorail. Dit kan dus door een bericht te sturen naar spoor@inamerica.nl.

Extra info:
In het voorstel van Prorail dat er nu ligt gaat het om 3 meter hoge schermen aan de noord- en zuidzijde van het spoor voor het centrumgedeelte van America, als aangegeven op bovenstaand plaatje. Hier mag u uiteraard ook wat van vinden….