WhatsApp Buurtpreventie in America!
Logo WhatsApp BuurtpreventieVanuit de gemeente en de politie is het initiatief gestart om per wijk of dorpskern een WhatsApp-groep te maken. Op vele plaatsen in Nederland zijn al dergelijke groepen actief en uit onderzoek is gebleken dat inbrekers en andere criminelen buurten mijden waar dergelijke groepen actief zijn. De politie is hier blij mee. Nu wordt dit idee dus structureel opgepakt en zoekt de politie, samen met de gemeente en de dorpsraden een aantal mensen die een dergelijke WhatsApp-groep per kern willen beheren. Hier zijn inmiddels ook protocollen en een handleiding voor samengesteld. Wil jij één van de beheerders zijn van de Americaanse WhatsApp Buurtpreventiegroep, laat dit dan weten aan Marco Hesp, 06-51554717 of op voorzitter@dorpsraadamerica.nl.

Laten we samen America veiliger maken!!!

 

– later meer hierover –