Op woensdag 24 januari vond er weer een Buurtcafé plaats in Gemeenschapshuis Aan de Brug, georganiseerd door Dorpsraad America. Samen met drie agenten, twee brandweermannen, drie bankmedewerkers en een beleidsmedewerker van de gemeente bespraken we diverse veiligheidsvraagstukken. Van het drukke verkeer in het centrum en bij de school tot uw veiligheid bij brand in uw huis of achter uw computer. Een goed overleg met elkaar met nuttige tips voor de deelnemers en uitwisselingen met de gasten.

Ook Sander Drissen en Ger Elbers van Veiligheid Horst aan de Maas waren aanwezig. Zij gaven een presentatie over het opzetten van een WhatsApp Buurtpreventiegroep in uw straat of buurt. Enkele straten in America zijn hier al actief in. Wil jij ook zo’n BuurtpreventieApp opzetten en aansluiten, neem dan contact op met Marco Hesp (06-51554717) en/of kijk op www.veilighorstaandemaas.nl. Daar vind je o.a. ook een handboek voor het opzetten van een dergelijke groep.