Bijeenkomst Burgermeetnetwerk Spoor America

Bijeenkomst Burgermeetnetwerk Spoor America

Bijeenkomst Burgermeetnetwerk Spoor America
Vanuit het project Burgermeetnetwerk Spoor America zijn er nu ruim een jaar lang geluidsmetingen verricht met sensoren. Ook is er een vragenlijstonderzoek uitgevoerd en een meetweek gehouden met de belevingsapp (zie ook de projectwebsite  https://samenmeten.nl/projecten/burgermeetnetwerk-spoor-america).

Op donderdag 13 april zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarbij we vanuit het RIVM de resultaten van deze onderzoeken aan deelnemers, bewoners en andere geïnteresseerden zullen presenteren. Tijdens deze avond zal er daarnaast gelegenheid zijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Indien u aanwezig wilt zijn, dan bent u van harte welkom op donderdag 13 april
Inloop:          vanaf 19.15 uur
Start:            19.30 uur
Einde:           21.30 uur
Locatie:        Gemeenschapshuis Aan de Brug.

U kunt zich aanmelden via deze link: https://www.formdesk.com/rivm/aanmeldformulieramerica
Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. Ook als u niet hebt deelgenomen aan het project bent u welkom.

Begin april zullen we u informeren over het programma. Mocht u nu al vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via samenmeten@rivm.nl.

Reconstructie Grauwveenbeek – Kabroeksebeek

Reconstructie Grauwveenbeek – Kabroeksebeek

Binnenkort gaat het Waterschap Limburg beginnen met de reconstructie van de verbinding tussen de Grauwveenbeek (Putbeek) en de Kabroeksebeek.

De onderkluizing (onder de parkeerplaats achter Boëms Jeu) kan bij hevige regenval het water onvoldoende verwerken waardoor het waterpeil langs de Putweg tot achter aan de Dorperpeelweg veel te hoog blijft. Nu zal er een open beek gegraven gaan worden vanaf Het Beukenhof richting het spoor en dan achter het café langs in de Kabroeksebeek vallen via een nieuwe (automatische) stuw. Als deze werkzaamheden voltooid zijn dan zal de 70 meter lange oude buis gedempt worden en zal het oude (monumentale) aquaduct verwijderd worden. Op de tekening in blauw de nieuwe watergang met een nieuw aquaduct voor de beek langs het spoor.

Afgelopen week is men al begonnen met de eerste voorbereidingen, o.a. het kappen van enkele bomen. In januari zal er echt gegraven gaan worden.

RIVM-onderzoek naar geluidsoverlast treinverkeer

RIVM-onderzoek naar geluidsoverlast treinverkeer

RIVM gaat samen met inwoners America spooroverlast onderzoeken
Inwoners van America kunnen vanaf dit najaar zelf het geluid van treinen gaan meten bij hun woning. Onderzoekers van het RIVM ondersteunen de inwoners hierin en helpen om de overlast in kaart te brengen. Op 30 september is de eerste bijeenkomst van het onderzoek. Geïnteresseerde inwoners van America kunnen zich nu hiervoor aanmelden.

Eerste bijeenkomst 30 september 2021
Het onderzoek start op 30 september met een eerste bijeenkomst om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Gemeenschapshuis Aan de Brug aan de Past. Jeukenstraat 10 in America. Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over het onderzoek, mee wil denken over het onderwerp, of zelf wil gaan meten. Aanmelden kan via: www.formdesk.com/rivm/Aanmelden_Startsessie of door te mailen naar samenmeten@rivm.nl

Waarom dit onderzoek?
Treinen op de spoorlijn Rotterdam-Venlo veroorzaken overlast bij de inwoners van America. Vooral direct aanwonenden ervaren hierdoor hun leefomgeving als onprettig. Het RIVM wil de betrokken partijen handvatten bieden, zodat zij verder met elkaar in gesprek kunnen over passende oplossingen. Om de overlast in kaart te brengen wordt een burgermeetnetwerk opgezet van 20 geluidsensoren. De vragen en de behoeftes van de inwoners staan centraal in het project.

Wat wordt er onderzocht?
Het onderzoeksproject heet ‘Burgermeetnetwerk Spoor America’. Deelnemers voeren metingen uit met geluidmeters aan het spoor en bij hun woning. Bewoners besluiten samen met RIVM onderzoekers waar de meters worden opgehangen. De meetresultaten komen voor iedereen beschikbaar op het Samen Meten – dataportaal (www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl).

Daarnaast brengt het RIVM de ervaren overlast op andere manieren in kaart. Bijvoorbeeld door gesprekken met inwoners. De deelnemers en het RIVM delen de resultaten met elkaar en trekken gezamenlijk conclusies. Dit geeft de inwoners inzicht in de geluidsniveaus en de ervaren overlast. Daarnaast geeft het inzicht in de uitdagingen die het in kaart brengen van geluid met zich meebrengt.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het project ‘Burgermeetnetwerk Spoor America‘ loopt tot eind 2022 en wordt uitgevoerd vanuit het Strategisch Programma RIVM. Het onderzoek is in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, die meer inzicht wil krijgen in de invloed van geluid op het welbevinden en de gezondheid van haar inwoners. Daarnaast wordt er samengewerkt met de plaatselijke Dorpsraad en werkgroep Spoor America.

Voor vragen over dit onderzoek kan contact worden opgenomen met het RIVM: samenmeten@rivm.nlof kijk op www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten/burgermeetnetwerk-spoor-america