Het Zilveren Gedicht 2023

Het Zilveren Gedicht 2023

Afgelopen zondag is het eerste exemplaar van het door Jack Poels geschreven “ZILVEREN GEDICHT” van het Letterkundig Centrum Limburg aangeboden aan de Limburgse Gedeputeerde voor Cultuur.

 

En omdat “onze Jack” dit handgeschreven gedicht geschreven heeft stelt het LCL dit gedicht gratis beschikbaar aan ons. Het is af te halen bij Ine Derks-Haegens, zolang de voorraad strekt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstructie Grauwveenbeek – Kabroeksebeek

Reconstructie Grauwveenbeek – Kabroeksebeek

Binnenkort gaat het Waterschap Limburg beginnen met de reconstructie van de verbinding tussen de Grauwveenbeek (Putbeek) en de Kabroeksebeek.

De onderkluizing (onder de parkeerplaats achter Boëms Jeu) kan bij hevige regenval het water onvoldoende verwerken waardoor het waterpeil langs de Putweg tot achter aan de Dorperpeelweg veel te hoog blijft. Nu zal er een open beek gegraven gaan worden vanaf Het Beukenhof richting het spoor en dan achter het café langs in de Kabroeksebeek vallen via een nieuwe (automatische) stuw. Als deze werkzaamheden voltooid zijn dan zal de 70 meter lange oude buis gedempt worden en zal het oude (monumentale) aquaduct verwijderd worden. Op de tekening in blauw de nieuwe watergang met een nieuw aquaduct voor de beek langs het spoor.

Afgelopen week is men al begonnen met de eerste voorbereidingen, o.a. het kappen van enkele bomen. In januari zal er echt gegraven gaan worden.

Kerstwensen in Kerstboom

Kerstwensen in Kerstboom

Dit jaar heeft de gemeente voor een heel mooie en grote kerstboom gezorgd “vur de kerk op ‘t plein”. En misschien nog mooier zijn de leuke tekeningen en kerstwensen die er nu in gehangen zijn. Neem er gerust een kijkje en/of hang ook jouw kerstwens in deze boom….

Sponsortocht voor Emilie

Sponsortocht voor Emilie

Morgen zullen Floris Schilders, Huub Tinnemans, Willem van Waterschoot en Aart Rozendaal de sponsortocht van Groningen naar ons America coronaproof gaan fietsen voor de zieke moeder van Aart, Emilie Rozendaal. Maar in tegenstelling tot eerder vermeld roepen wij nu iedereen op om deze helden NIET fysiek te verwelkomen in ons dorp vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. De jongens zullen liefdevol door hun ouders ontvangen gaan worden hier in America!
 
Met de 225 km lange fietstocht hopen de vrienden zo veel mogelijk geld op te halen, zodat Emilie haar gewenste onderzoek naar het lek in haar hersenvlies en de noodzakelijke operatie in het Amerikaanse Los Angeles kan ondergaan. Wil je de jongens mentaal steunen voor deze zware tocht, doe dit dan op Sponsortocht voor Emilie.
 

Wil je meer weten over deze actie voor Emilie en/of wil jij deze ook financieel steunen, ga dan naar www.stichtinglichtgevend.nl.

Vier vrienden fietsen 225 kilometer voor zieke moeder

Vier vrienden fietsen 225 kilometer voor zieke moeder

Fietsen van Groningen naar America…..
Dat gaan 4 vrienden, waaronder van de zoon de Eindhovense Emilie Rozendaal, volgende week zondag doen om geld in te zamelen voor de zieke moeder van Aart. Een mooi symbolisch tocht van 225 km die ‘s avonds rond 23.00 uur zal eindigen bij het kombord aan de Gerard Smuldersstraat. Hoe mooi zou het zijn als deze helden hartelijk onthaald gaan worden door ons! Waarschijnlijk zullen zij de warmte van ons (Americanen) goed kunnen gebruiken. Dus wees dan (coronaproof) welkom op de vrachtwagenparkeerplaats, aldaar…..

 

Hieronder het persbericht dat wij ontvingen over deze sponsoractie:

Vier vrienden fietsen in 1 dag van Groningen naar het Limburgse dorp America, met het doel geld op te halen voor de moeder van een van de jongens, de Eindhovense Emilie Rozendaal. Emilie heeft sinds 2016 een lek in haar hersenvlies. Hierdoor zakken de hersenen in de schedel, wat veel hoofdpijn veroorzaakt. Om dit te verhelpen is zij aangewezen op een operatie in Amerika (Los Angeles), waar 150.000 euro voor nodig is. De plaats America is symbolisch gekozen als eindpunt van de fietstocht.

Aart, Huub, Floris en Willem zijn erg begaan met Emilie. Met de sponsortocht hopen zij aandacht te krijgen voor haar situatie en natuurlijk een deel van het bedrag bij elkaar te fietsen. De jongens vertrekken op 20 december tussen 06.00 en 07:00 uur uit Groningen en arriveren naar verwachting diezelfde dag rond 23:00 uur in America. Voor de nodige support en foerage rijdt er een volgauto mee.

De vier vrienden hopen op een hartelijk, corona veilig, welkom in America. Maar belangrijker, zij hopen dat de operatie van Emilie zo snel mogelijk plaats kan vinden.

Voor meer informatie over deze sponsortocht en om te doneren: https://gf.me/u/y9i5a9
Voor meer informatie en het verhaal van Emilie: www.stichtinglichtgevend.nl
Kijk en like ook: https://www.facebook.com/sponsortochtvooremilie
Voor het artikel in het Eindhovens Dagblad/AD: https://www.ed.nl/eindhoven/vriendengroep-fietst-225-kilometer-op-een-dag-voor-ernstig-zieke-emilie~af2b357c2/

 

Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Graag willen wij belangstellenden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over het NEWRAIL-project in America. De avond vindt plaats op woensdag 23 september om 19.30 uur in Gemeenschapshuis Aan de Brug in America.

Wat is het project?
Het NEWRAIL-project is een onderzoeksproject waaraan ProRail, TNO, Haagse Hogeschool, Reindonk Energie en de Gemeente Horst aan de Maas deelnemen. Het doel van het NEWRAIL-project is te onderzoeken of het mogelijk is zonnestroom op te wekken met zonnepanelen op geluidschermen aan het spoor. Als dit mogelijk is, wordt dit als eerste in America gerealiseerd en is dan een proefproject. Uiteindelijk wordt geëvalueerd of dit een interessante mogelijkheid is om ook in de rest van Nederland toe te passen. De geluidschermen langs het Nederlandse spoor kunnen minstens 9.000 huishoudens van energie voorzien.

Wat komt aan bod?
Op de avond van de 23e wordt gesproken over de wijze waarop zonnepanelen aan een geluidscherm kunnen worden opgehangen; wat dat betekent voor de geluidswering van de schermen; hoe dit eruit komt te zien en hoe belangstellenden kunnen deelnemen in de zonnestroom die deze panelen opwekken.

Wat komt niet aan bod?
De plaatsing van geluidschermen op zich staat niet ter discussie op deze bijeenkomst; daarvoor loopt inmiddels een andere procedure. Hier wordt dan ook niet op ingegaan.

Corona-maatregelen
De bijeenkomst start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
Avondvoorzitter is Karel Mulder van de De Haagse Hogeschool.

In verband met de Corona-maatregelen kan een beperkt aantal mensen fysiek deelnemen aan de bijeenkomst. Mochten er meer aanmeldingen komen dan dat er plaats is in het gemeenschapshuis, dan kunt u de bijeenkomst volgen via een livestream op de Facebook-pagina van de gemeente Horst aan de Maas. U kunt dan ook vragen stellen via de chat-functie. We verzoeken iedereen om het aantal deelnemers per huis zoveel als mogelijk te beperken tot één.

Via de mail krijgt u van ons het bericht of u fysiek aanwezig mag zijn of dat u de bijeenkomst via de livestream thuis kunt volgen. U ontvangt dan van ons de link naar de pagina.

Aanmelden
U kunt U aanmelden en eventueel alvast een vraag stellen via deze link.
Graag aanmelden voor maandagmorgen 21 september, 9.00 uur.

Voor contact met het newrail team kunt U zich richten tot NewRail@HHS.nl