Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Informatiebijeenkomst over Zonnepanelen op geluidschermen in America

Graag willen wij belangstellenden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over het NEWRAIL-project in America. De avond vindt plaats op woensdag 23 september om 19.30 uur in Gemeenschapshuis Aan de Brug in America.

Wat is het project?
Het NEWRAIL-project is een onderzoeksproject waaraan ProRail, TNO, Haagse Hogeschool, Reindonk Energie en de Gemeente Horst aan de Maas deelnemen. Het doel van het NEWRAIL-project is te onderzoeken of het mogelijk is zonnestroom op te wekken met zonnepanelen op geluidschermen aan het spoor. Als dit mogelijk is, wordt dit als eerste in America gerealiseerd en is dan een proefproject. Uiteindelijk wordt geëvalueerd of dit een interessante mogelijkheid is om ook in de rest van Nederland toe te passen. De geluidschermen langs het Nederlandse spoor kunnen minstens 9.000 huishoudens van energie voorzien.

Wat komt aan bod?
Op de avond van de 23e wordt gesproken over de wijze waarop zonnepanelen aan een geluidscherm kunnen worden opgehangen; wat dat betekent voor de geluidswering van de schermen; hoe dit eruit komt te zien en hoe belangstellenden kunnen deelnemen in de zonnestroom die deze panelen opwekken.

Wat komt niet aan bod?
De plaatsing van geluidschermen op zich staat niet ter discussie op deze bijeenkomst; daarvoor loopt inmiddels een andere procedure. Hier wordt dan ook niet op ingegaan.

Corona-maatregelen
De bijeenkomst start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.
Avondvoorzitter is Karel Mulder van de De Haagse Hogeschool.

In verband met de Corona-maatregelen kan een beperkt aantal mensen fysiek deelnemen aan de bijeenkomst. Mochten er meer aanmeldingen komen dan dat er plaats is in het gemeenschapshuis, dan kunt u de bijeenkomst volgen via een livestream op de Facebook-pagina van de gemeente Horst aan de Maas. U kunt dan ook vragen stellen via de chat-functie. We verzoeken iedereen om het aantal deelnemers per huis zoveel als mogelijk te beperken tot één.

Via de mail krijgt u van ons het bericht of u fysiek aanwezig mag zijn of dat u de bijeenkomst via de livestream thuis kunt volgen. U ontvangt dan van ons de link naar de pagina.

Aanmelden
U kunt U aanmelden en eventueel alvast een vraag stellen via deze link.
Graag aanmelden voor maandagmorgen 21 september, 9.00 uur.

Voor contact met het newrail team kunt U zich richten tot NewRail@HHS.nl

Ontwerpbesluit Geluidssaneringsplan Prorail ter inzage

Ontwerpbesluit Geluidssaneringsplan Prorail ter inzage

Door het toenemende treinverkeer en de daardoor vele extra klachten van aanwonende is Prorail sinds 2017 bezig (in heel het land) om meer geluidswerende maatregelen te gaan nemen langs het spoor. Een werkgroep van bewoners en dorpsraadleden heeft op regelmatige basis al die tijd contact gehad met de gemeente en Prorail. Nu ligt er een plan om in de dorpskern geluidswerende schermen te plaatsen van tussen de 1 en 3 meter hoog. In een later stadium zullen er ook schermen geplaatst gaan worden verderop op het traject. Er liggen ook plannen om nog zonnepanelen te plaatsten op de schermen in de dorpskern. Meer informatie daarover volgt nog.

Direct aanwonenden hebben deze week een brief in de bus gehad met meer informatie over de plannen en hoe men hier op kan reageren. Wilt u ook het ontwerpbesluit “Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)” inzien en kijken wat de geluidmaatregelen zouden moeten gaan doen, dan kunt u deze bekijken op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bsv.nu/mjpg-spoorwegen). Via die site kunt u vanaf nu dus ook tot en met 20 augustus officieel reageren door een zienswijze in te dienen.

Voor de duidelijkheid, in dit plan gaat het om 2 clusters, namelijk cluster Past. Jeukenstraat en cluster Zwarte Plakweg.
Bij cluster Past. Jeukenstraat gaat het ook om woningen aan de Nusseleinstraat.
Bij de cluster Zwarte Plakweg gaat het ook om woningen aan de Griendtsveenseweg en Wachtpostweg.

Geluidsschermen langs het spoor zullen het dorp een heel andere uiterlijk geven, maar zal ook het geluid aanzienlijk reduceren voor aanwonenden die hier nu vaak wakker van liggen, letterlijk en figuurlijk.

Wilt u meer informatie over het MJPG?
Dan kunt u ook kijken op www.prorail.nl/mjpg.

Meubelverkoop Kindcentrum De Wouter

Meubelverkoop Kindcentrum De Wouter

Kindcentrum De Wouter heeft vorig jaar een grote verbouwing ondergaan, binnen en buiten.
Nu wordt er een grote verkoop gehouden tot en met 6 juli van al het oude schoolmeubilair.
Wellicht dat hier wel iets voor u tussen zit, wie weet. En u helpt onze school hier ontzetten mee natuurlijk. Dus sla je slag.

Kijk op www.dewouter.nl/meubelverkoop, klik op aanbod en kijk wat er nog zoal te koop is!
Uiteraard zullen de opbrengsten goed besteed gaan worden door De Wouter.

 

 

 

 

Compensatie voor aanleg Eventingroute Grandorse

Compensatie voor aanleg Eventingroute Grandorse

Compensatie voor aanleg Eventingroute Grandorse
Onderdeel van de doorontwikkeling van Grandorse (koplopers omgeving paardensport nabij de Midden Peelweg) is de aanleg van een Eventingroute. Onlangs zijn er in de bossen van Kronenberg werkzaamheden gestart om deze route te realiseren. Bij de planvorming zijn o.a. de Provincie Limburg en Bosgroep betrokken geweest en is er rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. Er is o.a. een Flora & Fauna toets uitgevoerd en een kapvergunning aangevraagd en verkregen bij de Provincie. De route is aangepast om rekening te houden met de dassen die in het gebied leven. Hierdoor was geen ontheffing in het kader van de natuurbeschermingswet noodzakelijk. Ook zijn er natuurcompensatieplannen ingediend bij de Provincie.

De werkzaamheden zijn intensief begeleid door Bosgroep, er is door hen zorgvuldig naar de effecten voor flora en fauna gekeken. De impact van de werkzaamheden op de omgeving is groot. Nu is alleen het effect van de bomenkap zichtbaar. De geplande compensatie: aanleg van een gevarieerd bos met grotere biodiversiteit als effect, is nog niet in beeld. Ondanks dat we hierover hebben gecommuniceerd, realiseren we ons dat de omgeving hierbij nadrukkelijker betrokken had moeten worden. Graag willen de initiatiefnemers de omgeving uitnodigen om de ontwikkelingen en de (bijbehorende) compensaties nader toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Echter de huidige situatie door het coronavirus laat een bijeenkomst met de omgeving nu niet toe. Zodra de omstandigheden het toelaten zal er een bijeenkomst worden georganiseerd of zoeken we een andere oplossing, mocht dit te lang duren. U wordt hierover nader geïnformeerd via lokale bladen en/of via deze pagina.

Gemeente Horst aan de Maas en Stichting Grandorse

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies", dit om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen, of u klikt op "Accepteren" hieronder, dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten